Reklama

PLANETB2B (P2B): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. ("Emitent, "Spółka) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Winered Investments Ltd., działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2016 roku następujących spraw wraz z projektami uchwał:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

2. Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

4. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W związku z powyższym, Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

9. Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie oraz projekty uchwał.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-15Marek Nowicki Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »