Reklama

RADPOL (RDL): Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), Zarząd RADPOL S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2010 roku.

W dniu 28 stycznia 2010 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza Grzegorza Bielowickiego ("Akcjonariusz"), reprezentującego 12,66 % kapitału zakładowego, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADOL S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2010 r. (ogłoszenie objęte raportem bieżącym nr 5/2010), po pkt 6 nowego pkt 7 o treści "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych. Uchwała objęta tym punktem zostanie poddana pod głosowanie w wypadku, gdyby nie została podjęta uchwała w sprawie umorzenia akcji wskazana w pkt 6 porządku obrad.", w związku z czym dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymałyby numerację 8 i 9.

W związku ze wskazanym żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 19 lutego 2010 roku, zostaje dodany punkt nr 7 "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych. Uchwała objęta tym punktem zostanie poddana pod głosowanie w wypadku, gdyby nie została podjęta uchwała w sprawie umorzenia akcji wskazana w pkt 6 porządku obrad." Ponadto dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymują numerację odpowiednio 8 i 9.

W związku z powyższym, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, zwołanego na dzień 19 stycznia 2010 r. jest następujący:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji. Przewiduje się obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 15.026,52 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze). Obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić przez umorzenie akcji własnych Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych. Uchwała objęta tym punktem zostanie poddana pod głosowanie w wypadku, gdyby nie została podjęta uchwała w sprawie umorzenia akcji wskazana w pkt 6 porządku obrad.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian statutu Spółki, a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. W ramach podjęcia uchwały wskazanej w pkt 6 porządku obrad Zarząd proponuje dokonanie następuję zmiany Statutu:

Dotychczasowa treść Artykułu 3 ustęp 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 718.548,30 zł (siedemset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 23.951.610 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji, w tym:

1) 17.651.610 (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

Proponowana treść Artykułu 3 ustęp 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.521,78 zł (siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze)"

II. W ramach podjęcia uchwały wskazanej w pkt 8 porządku obrad Zarząd proponuje dokonanie następującej zmian Statutu:

Dotychczasowa treść Artykułu 3 ustęp 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 718.548,30 zł (siedemset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 23.951.610 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji, w tym:

1) 17.651.610 (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

Proponowana treść Artykułu 3 ustęp 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 755.721,78 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 25.190.726 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) nie więcej niż 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda."

W załączeniu projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych przesłany przez Akcjonariusza. Ponadto w związku z wprowadzona zmianą do porządku obrad, Zarząd Emitenta w załączeniu przedstawia zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Załączniki:

Plik;Opis

Projekt uchwały w sprawie wykorzystania akcji własnych.pdf;Projekt uchwały w sprawie wykorzystania akcji własnych

Zmieniona uchwła - porządek obrad.pdf;Zmieniony porządek obrad NWZA


Andrzej Sielski - Prezes Zarządu
Grzegorz Malczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »