Reklama

RADPOL (RDL): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. wraz z projektami uchwał na żądanie Akcjonariusza. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd RADPOL S.A. ("Emitent") ogłasza zmiany w porządku obrad oraz przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku ze wskazaniem nowego punktu oraz treść projektów uchwał z ich uzasadnieniem w związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad na żądanie akcjonariusza.

Reklama

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza GJB Assets Management Limited ("Akcjonariusz"), reprezentującego nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 r. dodatkowego punktu 15a w brzmieniu: "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej" wraz z projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz z uzasadnieniem, a także wniosek o poddanie pod głosowanie zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad w związku ze wskazaną zmianą w porządku obrad wraz z projektem tej uchwały oraz uzasadnieniem.

W związku ze wskazanym żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku, zostaje dodany punkt nr 15a "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej".

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku jest następujący:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2010 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

14. Powołanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie liczby członków Zarządu Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.

15a. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad.

Wszystkie materiały związane ze zwołanym na dzień 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy RADPOL S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki.

W załączeniu:

- projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Załączniki:

Plik;Opis

pkt 15a.pdf;Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN zaproponowany przez Akcjonariusza

pkt 5.pdf;Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami zaproponowanymi przez Akcjonariusza


Andrzej Sielski - Prezes Zarządu
Grzegorz Malczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »