Reklama

DIGITREE (DTR): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Amalfrida Holdings Limited (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad ZWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ z dnia 22 maja 2012 r.:

Reklama

1. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowień statutu spółki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.,

2. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad Akcjonariusz wskazał, iż zmiana w porządku obrad jest potrzeba, celem ustalenia takiego składu Rady Nadzorczej, który odzwierciedlałby zmiany w akcjonariacie SARE S.A., które nastąpiły w okresie od dnia wyboru aktualnego składu Rady Nadzorczej oraz pozwolił znaczącym akcjonariuszom sprawować funkcje kontrolne wobec Spółki. Ponadto porządek obrad winien być dostosowany do art. 395 § 2 KSH, a także wykluczać możliwość uzależnienia udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu od sposobu głosowania przez nich nad poszczególnymi uchwałami. Ostatecznie warunki upoważnienia Zarządu do ewentualnej emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego powinny być zgodne z poczynionymi wcześniej ustaleniami Rady Nadzorczej oraz powinny chronić interesy akcjonariuszy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad, który został zaproponowany przez Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,

d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,

e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

h. zmian w składzie Rady Nadzorczej

i. zmiany postanowień statutu spółki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad zgłoszonego przez Akcjonariusza oraz proponowane projekty uchwał.

Załączniki:

Plik;Opis

Zgłoszenie zmian do porządku obrad Amalfrida.pdf;Zgłoszenie zmian do porządku obrad ZWZ SARE S.A. przez Amalfrida

Projekty uchwał WZA SARE_Amalfrida.pdf;Projekty uchwał ZWZ SARE S.A. przez Amalfrida


Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »