Reklama

VENTUREIN (VTI): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Venture Incubator S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuję, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Macieja Jarzębowskiego ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia oraz zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku. Żądanie dotyczy następujących punktów obrad:

Reklama

Zmiana:

"9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2015” otrzymuje brzmienie:

"9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015”

Usunięcie z projektów uchwał, uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki w zakresie kodów PKD związanej z punktem obrad " Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”.

Uzupełnienie o punkt:

"Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki”

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktu "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki” oraz zmiany punktu punktu 9.”Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016” i wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań

o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności

z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015:

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 r.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17.Wolne głosy oraz wnioski.

18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Venture Incubator S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-10Maciej JarzębowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »