MNI (MNI): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Andrzeja Piechockiego – posiadającego 15.609.865 akcji Spółki, stanowiących 16,61 % w kapitale zakładowym Spółki wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa (dalej jako: "ZWZ” lub "Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Reklama

Akcjonariusz wskazał, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MNI S.A. w dniu 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Piotrowi Majchrzakowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 21 grudnia 2009 r. nie podjęto uchwały, bowiem "przeciw” uchwale oddano 36.254.297 głosów z 47.625.143 głosów biorących udział w głosowaniu.

Akcjonariusz doszedł do przekonania, że należy dokonać reasumpcji uchwały i wniósł o dodanie, po punkcie 10 lit. f) porządku obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 roku, punktu 10 lit. g) - udzielenie członkowi Zarządu spółki MNI S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.

Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowym 2015.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015;

d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

g) udzielenia członkowi Zarządu spółki MNI S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej projekt uchwały nr 15 ZWZ do pkt. 10.g) porządku obrad:

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MNI S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Majchrzakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki MNI S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 21.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu projekty uchwał do uzupełnionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 w zw. z §100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-11 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »