Reklama

BEST (BST): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem”), działając na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (zwanego dalej "ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 11:00 polegającej na dodaniu do porządku obrad nowego punktu 18 o treści: "Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowienia § 21 Statutu Spółki” i zmianie numeracji dotychczasowych punktów 18-20 na 19-21.

Reklama

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona z uwagi na wniosek akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego złożony Zarządowi Emitenta w dniu 7 czerwca 2019 roku, będącego ostatnim dniem do zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy wniosków o uzupełnienie porządku obrad ZWZ. W wyznaczonym terminie żadne inne wnioski ze strony pozostałych uprawnionych akcjonariuszy nie wpłynęły. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uwzględniając powyższe ostateczna treść porządku ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 r. oraz ich rozpatrzenie.

7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:

a) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018 r.

c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2018 r.

d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.;

c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2018 r.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii H, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowienia § 21 Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Marek KucnerWiceprezes Zarządu
2019-06-07Jacek ZawadzkiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »