Reklama

HERKULES (HRS): Wprowadzenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gastel Żurawie S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku na żądanie Akcjonariusza. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gastel Żurawie S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 4 czerwca 2010 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, złożone w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 25 czerwca 2010 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2010 roku.

Stosownie do art. 401 § 1 k.s.h. wnioskodawca w uzasadnieniu do złożonego żądania wskazał, iż mając na uwadze, że emisja obligacji zabezpieczyć miała finansowanie strategicznych celów Spółki takich jak np. transakcja zakupu akcji PGMB Budopol S.A. oraz fakt, że podpisany został w dniu 31 maja 2010 roku Aneks nr 1 do Term Sheet z PGMB Budopol S.A. wydłużający termin wyłączności transakcyjnej i ustalający termin podpisania umowy inwestycyjnej najpóźniej do 15 października 2010 roku, jak również ze względu na przyspieszenie procesu przygotowania Prospektu emisyjnego dotyczącego emisji publicznej do 57.000.000 akcji serii H i dopuszczenia do obrotu akcji serii F oraz złożenie Prospektu Emisyjnego w KNF przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2010 roku zaistniała możliwość pozyskania środków na transakcję z emisji publicznej akcji serii H. Emisja obligacji zamiennych na akcje stała się zatem bezprzedmiotowa.

Reklama

Spełniając żądanie akcjonariusza, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony raportem bieżącym nr 61/2010 z dnia 25 maja 2010 roku i uzupełniony raportem bieżącym nr 65/2010 roku z dnia 2 czerwca 2010 roku, został rozszerzony zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

Proponowany nowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GASTEL S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki GASTEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki GASTEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4
Grzegorz Żółcik - Prezes Zarządu
Piotr Guzowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »