Reklama

VOXEL (VOX): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w dniu 27 lutego 2013 roku, o godz. 12.00 w Katowicach przy ul. Kościuszki 171, zmieniony na żądanie akcjonariuszy złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Reklama

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A’ z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A’, a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie.

10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie akcjonariuszy dodany został nowy pkt 9.

Poniżej projekt uchwały, przekazany przez akcjonariuszy:

Uchwała Nr [ __]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych a także § 29 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez VOXEL Spółka Akcyjna w drodze umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa VOXEL Spółka Akcyjna w postaci Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 18A (przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego), obejmującej zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia w ramach tej pracowni działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki za pomocą tomografu komputerowego, tj. w szczególności:

1) składniki materialne w postaci maszyn i wyposażenia, wraz ze wszystkimi prawami niezbędnymi do ich wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) składniki niematerialne obejmujące prawa autorskie, licencje, na podstawie których zostały przyznane prawa autorskie, informacje prawnie chronione, know-how, jak również tajemnice handlowe i inne informacje poufne dotyczące przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

3) prawa wynikające z umów, kontraktów, porozumień, zobowiązań, pisemnych i ustnych;

4) należności wynikające z umów oraz innych tytułów prawnych, związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

5) informacje księgowe oraz dokumenty dotyczące aktywów lub działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak również wszystkie konieczne lub przydatne dokumenty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Dariusz Pietras - Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Maślanka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »