Reklama

FASING (FSG): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ na żądanie akcjonariusza. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2010 roku otrzymał żądanie akcjonariusza spółki KARBON 2 Sp. z o.o. złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku na godzinę 9,00 w siedzibie Spółki, punktu poświęconego podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł.

Wprowadzony do porządku obrad punkt o treści: Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł. otrzymuje oznaczenie nr 9), natomiast dotychczasowy punkt Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje nr 10.

Po dokonanej zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki:

- art. 11 ust. 2 (art.11.2) Statutu Spółki,

- art. 11 ust. 4 (art.11.4) Statutu Spółki,

- art. 12 ust. 2 (art.12.2) Statutu Spółki,

- art. 13 Statutu Spółki.

7) Wyrażenie zgody, stosownie do przepisu art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, na nabycie przez Spółkę od gminy Miejskiej Zabrze prawa własności nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. dr Bronisława Hagera 6.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

9) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł.

10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W wyniku powyższych zmian projekt uchwały nr 2/2010

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi

Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 8 października 2010 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki:

- art. 11 ust. 2 (art.11.2) Statutu Spółki,

- art. 11 ust. 4 (art.11.4) Statutu Spółki,

- art. 12 ust. 2 (art.12.2) Statutu Spółki,

- art. 13 Statutu Spółki.

7. Wyrażenie zgody, stosownie do przepisu art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, na nabycie przez Spółkę od gminy Miejskiej Zabrze prawa własności nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. dr Bronisława Hagera 6.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami do kwoty 25.700.000,00 zł.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """"".., co stanowi ""..

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów """.

w tym liczba głosów "za" """. , "przeciw" ""....., i "wstrzymujących się" "

""....

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodana na wniosek Akcjonariusza

Uchwała nr 10/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 8 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości Spółki zapisanych w księdze wieczystej KW nr KA1K/00048838/3 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Katowicach oraz w księdze wieczystej KW nr GL1Z/00011937/0 (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, hipotekami do wysokości 25.700.000,00 zł ustanawianymi na zabezpieczenie zobowiązań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """"".., co stanowi ""..

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów """.

w tym liczba głosów "za" """. , "przeciw" ""....., i "wstrzymujących się" "

""....

Uzasadnienie:

W dniu 14 października 2010 spółka Fabryki Sprzętu i Narządzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. uzyskała zgodę w Banku DnB NORD SA na udzielenie kredytów tj. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000,00 zł oraz kredytu obrotowego na kwotę 4.100.000,00 zł.

Celem uzyskania kredytu skonsolidowanego w Banku DnB NORD SA jest spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w wysokości 3 740 000,00 zł oraz leasingu w DnB NORD Leasing Sp. z o.o. w kwocie 2.360.000,00 zł.

Spłata powyższych zobowiązań przyczyni się do zwolnienia zabezpieczeń w formie środków trwałych na wartość 13.086.800,00 zł oraz wpisów hipotecznych na kwotę 3.800.000,00 zł, które stanowią zabezpieczenie kredytu w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.

Jednym z zabezpieczeń ww. kredytu skonsolidowanego jest nieruchomość w Zabrzu nr KW G1Z/00011937/0 o wartości rynkowej 1.300.000,00 zł, na której Bank DnB NORD SA ustanawia wpisy hipoteczne:

- hipoteki kaucyjne do kwoty 5.050.000,00 zł oraz zwykłą na kwotę 4.100.000,00 zł. Powyższa decyzja banku powoduje konieczność zwiększenia obciążenia nieruchomości Spółki hipotekami o kwotę 9.150.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 39/2010 dnia 8 października 2010 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 40/2010 dnia 8 października 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080.
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: fabryka | Zabrze | nieruchomości | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »