Reklama

EUROCASH (EUR): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 21

Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Eurocash S.A.(dalej "Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Poniżej treść wniosku:

"W związku ze zwołaniem na dzień 20 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurocash S.A, działając w imieniu Politra B.V. S.a r.l., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwracamy się z wnioskiem o dodanie dodatkowego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Reklama

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad:

Celem rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku jest ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej w związku z planowanym powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W załączeniu projekt uchwały:

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"EUROCASH” S.A.

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej "Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 100.000 (sto tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

3. Ponadto, w związku z koniecznością poświęcenia dodatkowego nakładu czasu na podróże na posiedzenia Rady Nadzorczej, każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych kwartalnie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.”

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 18/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy (tj., "przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”), która zostanie dodana do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkt 17 porządku obrad. Dotychczasowy punkt 17 ("Zamknięcie ZWZ”) otrzymuje numer 18.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. będzie następujący:

1) Otwarcie ZWZ;

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;

4) Sporządzenie listy obecności;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2012, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012;

7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2012, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012;

10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;

11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012;

12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2012;

13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2012;

14) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;

15) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Ósmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2012 roku;

16) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Dziewiątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników 2013 roku;

17) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

18) Zamknięcie ZWZ.

W załączeniu Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały nr 22 i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją głosowania. Dokumenty te dostępne są także na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) w części "Relacje inwestorskie”, sekcja "WZA/Ład korporacyjny”.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-29Rui AmaralCzłonek Zarządu
2013-04-29Jacek OwczarekCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »