Reklama

POLIMEXMS (PXM): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. - raport 65

Raport bieżący nr 65/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. reprezentującego 6,92% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Reklama

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad:

rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o. jako akcjonariuszowi Spółki.

Poniżej projekty uchwał:

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal” S.A. ("Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…….

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……….

Łączna liczba ważnych głosów: …….

"za” uchwałą: ………………….głosów

"przeciw’ uchwale: ………………….głosów

"wstrzymujących się”:

………………….głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal” S.A. ("Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: …………

"za” uchwałą: ………………….głosów

"przeciw’ uchwale: ………………….głosów

"wstrzymujących się”:

………………….głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

I.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17.Zamknięcie obrad.

Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.

Załączniki Plik Opis List - umieszczenie punktu w porządku obrad WZ.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »