Reklama

VOXEL (VOX): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2016 roku, o godz. 11.00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, zmieniony na żądanie akcjonariuszy tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Aktivist Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (dalej: "Akcjonariusze”).

Reklama

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie:

1)sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,

2)jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015,

3)wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,

4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015,

5)sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14.Określenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

15. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

16. Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie Akcjonariuszy w porządku obrad umieszczone zostały punkty 14,15,16,17.

Akcjonariusze nie dołączyli do wniosku projektów uchwał, natomiast zamieścili stosowane uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

"W naszej ocenie wybór członków Rady Nadzorczej dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami umożliwi ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Delegowanie wybranego w ten sposób członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przyczyni się do wzmocnienia skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej,

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zasadne z uwagi na zwiększenie zakresu zadań takiego członka w ramach pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej Spółki, po ich powołaniu do składu Rady Nadzorczej przez wyłonione na Walnym Zgromadzeniu grupy akcjonariuszy, przyczynią się do wzrostu wartości Spółki.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-31Marek Warzecha Wojciech WłodarczykPrzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Marek Warzecha Wojciech Włodarczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »