Reklama

ELBUDOWA (ELB): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na żądanie akcjonariusza - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA, zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. następującego punktu porządku obrad:

"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej" i nadanie mu numeru 15 w porządku obrad.

W związku z proponowaną zmianą porządku obrad, akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały:

"Projekt

Uchwała Nr .....

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiana wynagrodzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowa S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1) W związku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrębie Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, w sposób następujący:

a. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

b. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,7 (siedmiu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;

c. Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,5 (pięciu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;

2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Proponowane zmiany akcjonariusz uzasadnia następująco:

"Celem proponowanego punktu porządku obrad i związanego z nim projektu uchwały jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w związku z dodatkowymi obowiązkami tych członków Rady Nadzorczej i jest zgodne z zaleceniami podręcznika "Komitet Audytu - pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków" (wydanie 2011), powstałego pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie sponsorowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, przy którego powstaniu partnerami merytorycznymi byli Association of Charterem Certified Accountants i Polski Instytut Dyrektorów."

W związku z powyższym, zmienia się porządek obrad ZWZ Spółki (opublikowany

w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 29.03.2012 r.), który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie ELEKTROBUDOWY, a także na stronie internetowej Spółki - www.elbudowa.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego uchwał opublikowane w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 29 marca 2012 r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RMF GPW
Jarosław Tomaszewski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »