Reklama

PATENTUS (PAT): Wsparcie przedsiębiorstwa przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 03.02.2020 roku powziął informację, o przyznaniu wsparcia przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. ("KSSE”) na podstawie Decyzji o wsparciu nr 66/2020 z dnia 15.01.2020 r. wydanej przez Zarząd KSSE ("Decyzja”). Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji:

Reklama

I.Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:

1.Decyzja została wydana na czas określony – 10 lat, licząc od daty wydania Decyzji,

2.Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki.

II.Warunki Decyzji:

1.Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 14.05.2023r.

2.Zwiększenie liczby pracowników po dniu wydania Decyzji, na terenie realizowanej inwestycji, co najmniej 3 pracowników w terminie do dnia 14.05.2023r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 3 pracowników w terminie do 14.05.2026r.

3.Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, określa się dzień 14.05.2023r.

III.Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:

1.W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów PLN).

IV.Kryteria jakościowe i ilościowe:

1.Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN),

2.Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:

1.W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

a)Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym,

b)Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług,

c)Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

2.W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

a.Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:

•posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz

•na podstawie umowy o pracę.

b.Wspieranie zdobywania wykształcenia I kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:

•oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub

•dofinansowanie kosztów kształcenia, lub

•współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub

•oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

•przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub

•stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub

•kształcenie dualne, lub

•prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

c. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:

•udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa lub;

•dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-03JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »