Reklama

PFLEIDER (PFL): Wstępne informacje finansowe za rok obrotowy 2016 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH, "Pfleiderer”) przekazuje do wiadomości wybrane wstępne informacje finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

• Skonsolidowana sprzedaż netto wynosi około 960 mln euro (spadek o 2,4% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Spadek ten wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Sprzedaż netto w segmencie Europy Zachodniej wynosi około 659 mln euro (wzrost o 1,2% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.); wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem wolumenów sprzedaży oraz wzrostem sprzedaży produktów o wartości dodanej. Sprzedaż netto naszego segmentu Europy Wschodniej wynosi około 339 mln euro (spadek o 9,4% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.); spadek ten wynika przede wszystkim ze spadku sprzedaży naszego fabryki MDF w Grajewie, niższych ceny sprzedaży w Polsce związanych z niższymi cenami surowców oraz negatywnego wpływu różnic kursowych.

Reklama

• Skonsolidowany zysk brutto wynosi około 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości około 29 mln euro w związku z transakcją odwrotnego przejęcia i zmianami w strukturze korporacyjnej), co stanowi wzrost o 3,4 % w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten jest spowodowany głównie zwiększeniem wolumenów sprzedaży produktów o wartości dodanej oraz pozytywnymi czynnikami związanymi z cenami surowców.

• Znormalizowana EBITDA wynosi około 149 mln euro (wzrost o 12,5% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu zysku brutto, oszczędności kosztowych oraz synergii. Główne zdarzenia jednorazowe mające wpływ na EBITDA to koszty integracji z związku z projektem "One Pfleiderer” (około 12 mln euro), koszty i efekt alokacji ceny nabycia w związku z transakcją odwrotnego przejęcia oraz nakłady na proces ponownego IPO (re-IPO) (około 10 mln euro) jak również koszty związane z postępowaniem antymonopolowym w Niemczech (około 6 mln euro). Znormalizowana EBITDA w segmencie Europy Zachodniej ukształtowała się na poziomie około 101 mln euro (wzrost o 29,2% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Znormalizowana EBITDA w segmencie Europy Wschodniej wynosi około 49 mln euro (spadek o 9,7% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.).

• Znormalizowana marża EBITDA ukształtowała się na poziomie około 15,5% (w porównaniu do 13,4% w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.). Znormalizowana marża EBITDA w segmencie Europy Zachodniej wynosi około 15,3% (w porównaniu do 11,9% w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.). Powyższy wzrost był przede wszystkim spowodowany zmniejszeniem kosztów oraz podjętymi działaniami w zakresie ulepszeń operacyjnych. Znormalizowana marża EBITDA w segmencie Europy Wschodniej wynosi około 14,5 % (w porównaniu do 14,6% w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.); dzięki zmniejszeniu kosztów oraz działaniami podjętymi w zakresie ulepszeń operacyjnych, marża ta zmniejszyła się jedynie nieznacznie pomimo spadku znormalizowanej EBITDA o 9,7%.

• Wydatki kapitałowe (CAPEX) wynoszą około 52 mln euro (w porównaniu do 47 mln euro w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.), z czego około 17 mln euro stanowią wydatki CAPEX na utrzymanie i konserwację.

• Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu "One Pfleiderer” wynoszą około 18 mln euro, z czego około 8 mln euro uzyskano w segmencie Europy Wschodniej oraz około 10 mln euro w segmencie Europy Zachodniej.

• Współczynnik dźwigni finansowej netto (liczony jako stosunek długu finansowego netto do znormalizowanej EBITDA) wynosi około1.6x.

Wstępne informacje finansowe przedstawione powyżej wynikają z wewnętrznych zestawień sporządzonych na potrzeby rachunkowości zarządczej i zostały przygotowane przez kierownictwo Pfleiderer. Niniejsze informacje finansowe mają charakter wstępny i nie były przedmiotem badania, przeglądu ani weryfikacji, ani nie były w odniesieniu do nich przeprowadzane żadne procedury przez zewnętrznych biegłych rewidentów Pfleiderer. Nie stanowią one kompleksowego zestawienia wyników finansowych ani operacyjnych Pfleiderer za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. i zalecamy, aby odbiorcy nie polegali na nich w znacznym stopniu. Niniejsze informacje wstępne zostaną potwierdzone w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Pfleiderer i raporcie z badania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym, w chwili publikacji zbadanych sprawozdań Pfleiderer za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Pfleiderer może przedstawić wyniki znacząco różne od tych przedstawionych w niniejszym raporcie bieżącym. Przewiduje się, że skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Powyższe wstępne informacje finansowe obejmują pełne 12 miesięcy roku 2016 i nie odzwierciedlają tego, że konsolidacja grupy Pfleiderer nastąpiła po raz pierwszy z dniem 19 stycznia 2016 r. Ponadto wstępne informacje finansowe uwzględniają korektę amortyzacji aktywów do ich wartości godziwej dla celów konsolidacji grupy Pfleiderer po raz pierwszy jak również "pozycje nieznormalizowane”. Z tego powodu powyższe wstępne informacje finansowe nie będą w pełni porównywalne ze zbadanymi sprawozdaniami finansowymi za rok 2016 (obejmującymi okres od 19 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.).

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-20IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »