Reklama

FAMUR (FMF): Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Famur za rok 2019. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka" lub "FAMUR") informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku powziął informację o wstępnych szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wynikach finansowych za 2019 i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Reklama

Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2019:

- Przychody ze sprzedaży: około 2 165 mln zł

- Zysk z działalności operacyjnej: około 271 mln zł

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację bez odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych): około 453 mln zł

- Zysk netto: około 253 mln zł

- Dług netto na 31.12.2019:około 218 mln zł

Wybrane szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe FAMUR S.A. za rok 2019

- Przychody ze sprzedaży: około 1 589 mln zł

- Zysk z działalności operacyjnej: około 354 mln zł.

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): około 514 mln zł

- Zysk netto: około 162 mln zł

Wartości zawarte w niniejszym raporcie maja charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną szczegółowo przedstawione w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Famur S.A. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Famur za rok 2019 r., którego publikację zaplanowano na 21 kwietnia 2020 roku.

W czwartym kwartale 2019 roku wystąpiły następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na prezentowane skonsolidowane wyniki roczne Grupy FAMUR:

1. Obciążenie wyniku netto kwotą 91 mln zł na skutek braku mitygacji ryzyk ujawnionych w kwartale poprzednim (tj. trzecim) 2019 roku (raport bieżący nr 59/2019 z dnia 20.11.2019) oraz konieczności dalszej aktualizacji kontraktów długoterminowych i rozpoznania dodatkowych ryzyk w spółce zależnej od Emitenta FAMUR FAMAK S.A ("FAMUR FAMAK”) a także w spółkach zależnych od FAMUR FAMAK, które łącznie stanowią Grupę FAMUR FAMAK (dalej: "Grupa FAMAK”, "segment Surface”). W następstwie czynników wewnętrznych i niezależnych od Emitenta czynników zewnętrznych, takich jak wielokrotne rozszerzenie zakresu prac i wydłużania okresu realizacji kontraktów przez zamawiających, przy jednoczesnym wzroście kosztów wykonania kontraktów i przy ograniczonej po stronie Grupy FAMAK możliwości renegocjacji wynagrodzeń kontraktowych, a ponadto trudnej sytuacji podmiotów branżowych, czy też opóźnienia lub zaniechania inwestycji w sektorze wydobycia węgla brunatnego (górnictwo odkrywkowe), Zarządy Spółek Grupy FAMAK zgodnie z najlepszą swoja wiedzą i kierując się zasadą ostrożności dokonały dalszej aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach, w wyniku czego pomniejszono niezafakturowane przychody w łącznej kwocie 29 mln zł (w konsekwencji zmniejszenie skonsolidowanych przychodów). Dodatkowo rozpoznano koszty operacyjne na łączną kwotę 63 mln zł z tytułu utworzenia rezerw na potencjalne kary i odszkodowania za brak terminowego wykonania umowy, potencjalne straty w przypadku rezygnacji z wykonania realizowanych wybranych kontraktów, utworzenia rezerw na naprawy i gwarancje a także odpisów na należności, zapasy oraz wartości niematerialne. Powyższe kwoty zmniejszyły w czwartym kwartale 2019 r łącznie skonsolidowany wynik Grupy Famur z działalności operacyjnej oraz EBITDA. o 92 mln zł a wynik netto o kwotę 91 mln zł

2. W wyniku przeprowadzonego testu na trwałą utratę wartości firmy przypisanej do Grupy Famak utworzono w ciężar skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FAMUR za IV kwartał i pełen rok 2019 rok, odpis o charakterze niepieniężnym z tytułu utraty wartości firmy w kwocie 60 mln zł

3. Utworzenia odpisu w kwocie 5 mln zł na należności Primetech S.A. z tyt. sprzedaży do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., tj. w kwocie, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., która została zatrzymana przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Zdarzenia jednorazowe mające miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych i wpływające na wyniki Grupy za 2019 r. były następujące:

1. Dodatni wynik na sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w kwocie 141 mln zł (raport bieżący nr 25/2019 z dnia 20 maja 2019 r., w powiązaniu z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2019 z 2 września 2019 r.);

2. zmniejszenie skonsolidowanego wyniku netto za III kwartał 2019 r. o 41 mln zł, w wyniku aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach oraz rezerw i odpisów utworzonych w Grupie FAMAK (raport bieżący nr 59/2019 z dnia 20 listopada 2019).

W czwartym kwartale 2019 r. zdarzeniem o charakterze jednorazowym mającym istotny wpływ na prezentowane jednostkowe wyniki roczne FAMUR S.A. było utworzenie w kwocie 146 mln zł odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji w spółce zależnej Emitenta (FAMUR FAMAK S.A.) W wyniku powyższego odpisu wartość udziałów Emitenta w spółce FAMUR FAMAK S.A. została obniżona do wartości godziwej tej spółki. Powyższy odpis o charakterze niepieniężnym ma wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Emitenta za IV kwartał i pełen rok 2019 rok.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje przyjętą we wrześniu 2018 roku politykę dywidendową, która określa wypłatę od 50% do 100% zysku netto na dywidendę. Uwzględniając wstępne szacunkowe wyniki za rok 2019, Zarząd Famur rozważa propozycję dywidendy na poziomie około 75% wypracowanych zysków Grupy za rok 2019, skorygowanych o następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym:

1. 136 mln zł łącznego w 2019 dodatniego wyniku na sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (tj. dodatniego wyniku na sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w kwocie 141 mln, pomniejszonego o odpis na zatrzymaną należność przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w wysokości 5 mln zł);

2. 60 mln zł ujemnego wpływu na wynik z tytułu odpisu wartości firmy;

3. 132 mln zł ujemnego wpływu na wynik z tytułu aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach oraz rezerw i odpisów utworzonych w Grupie FAMAK w drugim półroczu 2019 roku.

Ostateczna rekomendacja dywidendy zostanie przedstawiona na podstawie zatwierdzonych i zaudytowanych sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-10Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu ds Finansowych
2020-02-10Adam ToborekWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »