Reklama

LIBET (LBT): Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, wybrane, szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane dane dot. szacowanych wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku:

Reklama

dane jednostkowe dot. Spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):

przychody: PLN 144,1mln

EBITDA: PLN 37,3mln

wynik netto: PLN 26,1mln

dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF):

przychody: PLN 146,7mln

EBITDA: PLN 40,2mln

wynik netto: PLN 19,7mln

Przedstawione powyżej wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji śródrocznego rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za III kwartał roku obrotowego 2019, obejmującego m.in. dane finansowe, narastająco za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za ten sam okres i mogą ulec zmianie.

Zarząd Spółki wskazuje, iż uznał powyższą informację dot. szacowanych wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej za istotną, gdyż poziom tych wyników za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę jak i grupę kapitałową Spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników rocznych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.

Zarząd Spółki nadmienia, iż znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA za ww. okres (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów Spółki; o czym Spółka informowała odrębnymi rapierami bieżącymi; na co wskazano także m.in. w treści publikowanych w 2019 roku raportaów bieżących dot. ujawnienia wstępnych, szacunkowych, wybranych wyników / danych finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, a co szerzej omówiono w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym półrocznym grupy kapitałowej Spółki opublikowanym dnia 30 września 2019 roku.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitanowej LIBET S.A. za III kwartał 2019 roku obejmującego także dane finansowe, narastająco za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres, nastąpi 29 listopada 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Thomas LehmannPrezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-11-05Ireneusz Gronostaj Członek ZarząduIreneusz Gronostaj

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »