RADPOL (RDL): Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku - raport 15

Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadanie, wybrane wyniki finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku:

Dane w tys. złotych 1.01-30.06.2018 1.01-30.06.2017

Przychody ze sprzedaży 81 297 69 482

Koszt własny sprzedaży (66 392) (58 674)

Reklama

Wynik brutto na sprzedaży 15 090 10 993

Pozostałe koszty (w tym koszty

sprzedaży i ogólnego zarządu) (12 324) (11 834)

EBIT 2 766 (841)

Amortyzacja 3 009 2 974

EBITDA 5 775 2 133

Wyłączenia z EBITDA* - 160

EBITDA po wyłączeniach 5 775 2 293

Przychody (Koszty) finansowe (1 595) (1 178)

Wynik brutto 1 171 (2 019)

Wynik netto 932 (2 029)

Zobowiązania finansowe razem 44 822 56 275

Zobowiązania pozabilansowe 2 581 1 955

Dług brutto 47 403 58 230

Środki pieniężne 1 619 3 335

Dług netto 45 784 54 895

Środki dostępne

na dzień 30 czerwca 14 085 7 762

‘* wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty związane z emisją akcji ujęte w rachunku wyników

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niebadanych danych finansowych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej "Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej "Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: "Zgoda Warunkowa”). W Zgodzie Warunkowej określony został poziom wskaźnika zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 7,2 (zgodnie z Umową kredytową nie więcej niż 3,5) oraz wskaźnika pokrycia zadłużenia na poziomie nie niższym niż 1,0 (zgodnie z umową nie mniej niż 1,2). Zgoda warunkowa nie obejmowała wskaźnika pokrycia obsługi odsetek określonego w Umowie kredytu. Na podstawie powyższych danych wskaźniki określone umową kredytową osiągają następujące wartości:

Definicje wskaźników Wskaźnik zdefiniowany przez mBank Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę

zgodnie z Umową kredytu w Zgodzie warunkowej na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zadłużenie netto do EBITDA

(nie więcej niż 3,5) 7,2 4,8

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia

(nie mniej niż 1,2) 1,0 2,5

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek

(nie mniej niż 2,75) Zgodnie z umową 8,1

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-16Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2018-07-16Anna KułachWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »