Reklama

ATLASEST (ATL): Wszczęcie postępowania egzekucyjnego - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2014 roku podmiot zależny od Spółki - Atlas Estates (Kokoszki) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("AEK”) otrzymał Zawiadomienie o wszczęciu przeciwko AEK postępowania egzekucyjnego na wniosek złożony przez wierzyciela – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”). Wszczęte postępowanie egzekucyjne jest wynikiem Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przez Bank.

Reklama

Jednocześnie w dniu 23 grudnia 2014 roku AEK otrzymało od komornika wezwanie do zapłaty należności w kwocie głównej 35 819 544,45 zł wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 12 grudnia 2014 r. w kwocie 7 925 546,67 zł oraz innymi kosztami w łącznej kwocie 136 950, 34 zł w terminie 14 dni.

Nieruchomości należące do AEK i objęte księgami wieczystymi nr KW GD1G/00106994/0 oraz KW GD1G/00136045/2 zostały na podstawie art. 925 kodeksu postępowania cywilnego zajęte przez komornika z chwilą wezwania do zapłaty.

Wartość przedmiotu sprawy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”), hereby notifies that on 23 of December 2014 its subsidiary Atlas Estates (Kokoszki) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw (“AEK”) received notice about commencement of enforcement proceedings against AEK on request of the creditor – Raiffeisen Bank Polska S.A. with its seat in Warsaw (“Bank”). Enforcement proceedings is a result of District Court of Warsaw judgement concerning granting court enforcement clause of the bank enforcement title issued by the Bank.

At the same time on 23 of December 2014 AEK received from the debt collector a call to pay the amount of 35 819 544.45 pln as the main payments and 7 925 546.67 pln as the interests and 136 950.34 pln as the other costs within 14 days.

The real estates which belong to the AEK registered in the land and mortgage registers GD1G/00106994/0 and GD1G/00136045/2 have been seized by the debt collector on the basis of the article 925 of the civil procedure code.

The value of the subject matter exceeds 10% of the Company’s equity.

Legal basis: § 5 section 1 point 8) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259).

Art. 56 item 1, point 1) of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-23Andrew FoxChairman
2014-12-23Mark ChaseyDirector
2014-12-23Guy IndigDirector

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »