Reklama

LSISOFT (LSI): Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego Umowy Inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu;

§ 5 ust. 1 pkt 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Reklama

Zarząd LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje, że w dniu 29 stycznia 2010 roku Spółka przesłała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi pozew zawierający żądanie orzeczenia przez Sąd, że umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy NOVITUS S.A., LSI SOFTWARE S.A., Panem Grzegorzem Siewierą i Panem Pawłem Tarnowskim (Umowa Inwestycyjna) wygasła (Pozew).

Celem postępowania jest usunięcie niepewności prawnej dotyczącej obowiązywania Umowy Inwestycyjnej w sytuacji niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K, które zgodnie z Umową Inwestycyjna miały być zaoferowane do objęcia przez inwestora - NOVITUS S.A.. W ocenie Spółki, potwierdzonej w opiniach prawnych, niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki wskazanej wyżej uchwały, spowodowało wygaśnięcie Umowy Inwestycyjnej. Przed złożeniem Pozwu Zarząd Spółki wezwał NOVITUS S.A. do zawarcia porozumienia potwierdzającego wygaśnięcie Umowy Inwestycyjnej, jednakże wobec braku odpowiedzi oraz w związku z oświadczeniami składanymi przez NOVITUS S.A. w prasie, złożenie Pozwu było jedynym rozwiązaniem umożliwiającym wiążące dla stron potwierdzenie wygaśnięcia Umowy Inwestycyjnej.

Stronami postępowania będą: Spółka jako powód oraz pozostałe strony Umowy Inwestycyjnej jako pozwani. Wartość przedmiotu sporu postępowania nie została określona.

Informację o zawarciu Umowy Inwestycyjnej, jako umowy znaczącej, Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym numer 11/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Umowa Inwestycyjna przewidywała między innymi przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w liczbie 1.450.000 akcji po cenie emisyjnej 3 złote za każdą akcję i wprowadzenia tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW. Akcje serii K miały być wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej i skierowane do objęcia przez NOVITUS SA w zamian za wkład pieniężny. Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej, w tym dotyczące nabycia przez NOVITUS S.A. kolejnego pakietu 100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki od Pana Grzegorza Siewiery jak też przyznania opcji na nabycie przez NOVITUS S.A. dalszych pakietów akcji w kapitale zakładowym Spółki w latach 2011-2013, zakładały wcześniejsze doprowadzenie do podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii K. Umowa Inwestycyjna weszła w życie po zrzeczeniu się przez NOVITUS S.A. warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym numer 36/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, dwukrotnie, to jest w dniu 23 czerwca 2009 r. oraz w dniu 5 października 2009 r., po przeprowadzeniu głosowania, nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. W obu przypadkach głosowanie, na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych, przeprowadzono w trybie określonym w art. 419 KSH, to jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcji.

Niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K stanowiło o ziszczeniu się warunku rozwiązującego Umowę Inwestycyjną oraz w rezultacie spowodowało wygaśnięcie Umowy.
Grzegorz Siewiera - Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »