Reklama

CASHFLOW (CFL): Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znaczących wierzytelności Cash Flow S. A. - aktualizacja informacji. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011, nr 37/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 otrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2012 roku, którym to wyrokiem Sąd Apelacyjny uchylił w części wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2011 roku oraz dokonał zmiany tego wyroku w części, natomiast w pozostałym zakresie oddalił apelację Emitenta. Szczegóły na temat rozstrzygnięcia sądu zostały zawarte w dalszej części raportu.

Reklama

Przedmiotowe postępowanie zostało zainicjowane przez Cash Flow S. A. (powód) przeciwko dłużnikowi Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S. A. z siedzibą w Poznaniu (pozwany). Przedmiotem postępowania sądowego było żądanie przez Cash Flow S. A. zapłaty kwoty 4.775.062,57 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 57/100) od Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S. A. z siedzibą w Poznaniu, tytułem zaległych odsetek umownych wynikających z weksla wystawionego przez Sigma Sp. z o. o. poręczonego przez pozwanego oraz podpisanych porozumień w przedmiocie spłaty długu. Zasądzone dotychczas należności obejmowały wyłącznie odsetki ustawowe, co uniemożliwiało egzekwowanie przysługujących Cash Flow S. A. odsetek umownych. Kwota powyższa stanowiła wartość przedmiotu sporu w sprawie i jest różnicą pomiędzy zasądzonymi odsetkami ustawowymi a wynikającym z porozumień odsetkami umownymi. Emitent otrzymał nakaz zapłaty na żądaną kwotę.

W dniu 29 sierpnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Katowicach na skutek wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty uchylił wydany w sprawie nakaz zapłaty oraz oddalił powództwo wytoczone przez emitenta w całości. Motywy tego uzasadnienia zostały zawarte w raporcie bieżącym numer nr 37/2011 z dnia 29 sierpnia 2011.

Orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w dniu 27 grudnia 2012 roku na skutek apelacji obu stron spowodowało uchylenie w części wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w zakresie uchylającej nakaz zapłaty wydany w sprawie i oddalającej roszczenie emitenta o zapłatę 850.000 złotych. Postępowanie oraz nakaz zapłaty w tej części zostały umorzone. Ponadto Sąd Apelacyjny zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że utrzymał w mocy nakaz zapłaty wydany na rzecz emitenta do kwoty 293.439,20 złotych, natomiast w pozostałej części nakaz zapłaty został uchylony a powództwo oddalone i dalsze żądania apelacyjne Emitenta oddalone.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Apelacyjny wskazał, że stanowisko Sądu Okręgowego dotyczące odsetek należnych emitentowi było nieprawidłowe. Emitent przypomina, że zdaniem Sądu Okręgowego jedna z czynności prawnych związanych z długiem nastąpiła w sposób niewłaściwy (sąd skupił się na nazwie dokonanej czynności nie zaś na jej treści), przez co nie wywołała zamierzonych skutków prawnych ze względu na jej nieważność. Zdaniem sądu odwoławczego dokonana przez Emitenta czynność prawna była ważna w zakresie ustalenia obowiązku zapłaty odsetek, jednak sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Cash Flow S. A. co do ich wysokości. W ramach przedmiotowej czynności prawnej określono odsetki w sposób sztywny (liczbowo) na dzień jej dokonania, natomiast podczas realizacji porozumienia regulacje prawne w zakresie ich wysokości uległy zmianie. Na tej podstawie Sąd zasądził na rzecz emitenta kwotę 293.439,20 złotych. W tym miejscu należy wskazać, że podczas postępowania dłużnik dokonał wpłaty w wysokości 850.000 złotych i w części powództwo zostało cofnięte. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powództwo w zakresie żądania odsetek do kwoty 1.143.439,20 złotych było w pełni zasadne.

Na dzień dzisiejszy trwa dokłada analiza orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w celu powzięcia przez Emitenta decyzji dotyczącej wystąpienia ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Mając jednak na uwadze, że przedmiotowe orzeczenie potwierdza co do zasady stanowisko Cash Flow S. A. i jest korzystne dla Emitenta, wystąpienie do Sądu Najwyższego zostanie dokonane wyłącznie w sytuacji, która po dokonanej analizie będzie wskazywać znaczną szansę na wygranie skargi kasacyjnej.
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »