Reklama

ENAP (ENP): Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko emitentowi. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Zarząd spółki Energoaparatura SA w dniu 13 sierpnia 2010 r. doręczony został mu przez sąd powszechny odpis pozwu Zakładu Produkcyjnego Aparatury Elektrycznej sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w sprawie o ochronę praw patentowych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu wskazana przez powoda wynosi 6.469.173,00 zł.

Reklama

Opinia Zarządu.

Zarząd Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, jednoznacznie stwierdza, iż żądania pozwu są nieuzasadnione, a przedstawione na ich poparcie twierdzenia i zarzuty bezprzedmiotowe. Emitent jest przekonany, iż zarzut naruszenia praw z patentu jest chybiony, a roszczenie zapłaty kwoty 6 469.172,20 zł całkowicie nieuzasadnione oraz znacznie przewyższające szkodę jaką mógłby ewentualnie ponieść powód, gdyby Energoaparatura SA naruszała przysługujące mu prawa. Zdaniem Emitenta nie ma żadnych podstaw do zasądzania odszkodowania w żądanej przez powoda wysokości, ze względu fakt, że nie wykazał on powstania jakiejkolwiek szkody.

W ocenie Zarządu emitenta Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej sp. z o. o. w żaden sposób nie uprawdopodobnił zasadności wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz ryzyka, które wskazywałyby, iż Energoaparatura SA może w przyszłości nie spełnić świadczenia.

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie naruszenia praw patentowych oraz podobieństwa rozwiązania stosowanego przez Energoaparatura SA z rozwiązaniem stosowanym przez powoda, emitent zwrócił się do niezależnego rzeczoznawcy z zakresu energetyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich o wydanie opinii technicznej w sprawie naruszenia praw patentowych. Z opinii jednoznacznie wynika, iż Energoaparatura SA w najmniejszym stopniu nie narusza praw patentowych.

Nadto Zarząd Energoaparatura SA pragnie poinformować, iż przekazanie komunikatu następuje w dniu dzisiejszym bowiem emitent oczekiwał na wyjaśnienie czy w świetle zapisu § 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) . stanowiącego że w przypadku wszczęcia przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta, których wartość przekracza 10% jego kapitałów własnych, ma on obowiązek poinformowania o tym fakcie raportem bieżącym.

Zdaniem Emitenta, zgodnie z art. 353 § 1 kodeksu cywilnego aby mówić o zobowiązaniu musi istnieć pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem węzeł prawny, polegający na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast istnienie wierzytelności oznacza uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia przez dłużnika świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego. Wobec faktu, że roszczenie powoda względem emitenta nie wynika z jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego, nie można zatem mówić o wszczęciu postępowania dotyczącego zobowiązania lub wierzytelności Emitenta.

Po otrzymaniu wyjaśnienia zgodnie z którym "naruszenie prawa do patentu, który jest cywilnym prawem podmiotowym o bezwzględnym charakterze majątkowym i jako takie stanowi podstawę stosunku obligacyjnego", a zatem sądowe doręczenie emitentowi pozwu o ochronę praw patentowych, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych emitenta stanowi -bez względu na dokonaną przez emitenta ocenę zasadności roszczeń - okoliczność, która podlega obowiązkowi informacyjnemu emitent przekazuje informację o wszczęciu postępowania sądowego.
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »