CZTOREBKA (CZT): Wybór biegłego rewidenta - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki "Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: "Emitentem” lub "Spółką”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku otrzymał podpisaną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku (zwaną dalej "Uchwałą”). Z treści Uchwały wynika, iż Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać spółkę: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-131) przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisaną pod numerem KRS 407558 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej "Biegłym Rewidentem”) – do przeprowadzenia:

Reklama

1) badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;

2) badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;

3) przeglądów (jednostkowych) śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku i sporządzenia raportów z przeglądów;

4) przeglądów (skonsolidowanych) śródrocznych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku i sporządzenia raportów z przeglądów.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki Biegły Rewident jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4055. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wcześniej Spółka korzystała z usług Biegłego Rewidenta lub spółek z grupy Grant Thornton w następującym zakresie:

1) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r., wyrażenie opinii o nim i sporządzenie raportu z badania;

2) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wyrażenie opinii o nim i sporządzenie raportu z badania;

3) przegląd (jednostkowego) śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i sporządzenie raportu z przeglądu;

4) przegląd (skonsolidowanego) śródrocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i sporządzenie raportu z przeglądu;

5) badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenie opinii o nich i sporządzenie raportów z badań;

6) badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenie opinii o nich i sporządzenie raportów z badań;

7) przeglądów (jednostkowych) śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenie raportów z przeglądów;

8) przeglądów (skonsolidowanych) śródrocznych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenie raportów z przeglądów;

9) Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie finansowego due dilligence odnoszącego się do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa Małpka S.A. Raport z takiego badania został sporządzony w czerwcu 2013 r.;

10) Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton zbadanie prawdziwości i rzetelności sprawozdania zarządu Emitenta przygotowanego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i pokrycia go wkładami niepieniężnymi w postaci akcji spółki Małpka S.A., jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada, co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej. Stosowna opinia została sporządzona w lipcu 2013 r.;

11) Spółka zależna od Emitenta – "Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. zleciła spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie opinii w zakresie zbycia wyodrębnionej części lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Umowa zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-18Maciej SzturemskiPrezes Zarządu
2018-06-18Tomasz JurgaCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »