Reklama

QUERCUS (QRS): Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Quercus TFI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. powołało osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, wskazane poniżej.

Reklama

Sebastian Buczek - Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.

W 1996 roku pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. Od 1996 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 roku pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 roku Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu.

Od 1997 roku jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej (od 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, obecnie w trakcie bezpłatnego urlopu).

W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A.

Od sierpnia 2007 roku jest Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz jest Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- jest pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej, aktualnie na urlopie bezpłatnym,

- jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1998 do 2001 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, kolejno na stanowiskach inspektora, specjalisty, starszego specjalisty. Od 2001 do 2007 pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., kolejno na stanowiskach: Prawnika oraz Inspektora Nadzoru, Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. Od 2006 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także pełnił funkcję Członka Zarządu. Od grudnia 2002 do 2006 roku był prokurentem ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A. Od sierpnia 2007 roku jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1993 do 1998 roku pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach. Od 1998 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Operacyjnego pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru.

Od sierpnia 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Cichoń - Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej.

Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku, zajmując od 1999 r. stanowisko Dyrektora Oddziału CitiGold, a od 2005 r. Dyrektora Rozwoju Bazy Klientów CitiGold. Od 2006 r. pracował dla Grupy ING na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży w ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A., a od 2007 r. Członka Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A.

Od kwietnia 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Maciej Radziwiłł – Przewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Stanu Illinois w Urbana Champaign.

W latach 80-tych był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 90-tych pełnił funkcję dyrektora ds. analiz kolejno: Creditanstalt Securities, Credit Suisse First Boston i Union Bank of Switzerland.

W roku 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Elektrim S.A.

Od 2001 roku do czerwca 2012 roku był Prezesem Zarządu Trakcja Polska S.A. (od czerwca 2011 r. Trakcja - Tiltra S.A., obecnie Trakcja PRKiL S.A.).

Od lipca 2012 roku do września 2015 r. był członkiem Rady Nadzorczej Trakcja - Tiltra S.A. (od grudnia 2012 r. Trakcja S.A., od grudnia 2013 r. Trakcja PRKiL S.A.)

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 roku.

Nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- od 1998 r. jest Prezesem Zarządu CRESCO FINANCIAL ADVISORS sp. z o.o.;

- od 2001 r. jest członkiem Rady Nadzorczej EBS S.A. (dawniej 5äSec Polska sp. z o.o.);

- od kwietnia 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej NEW TRADE SOLUTIONS S.A.;

- od kwietnia 2012 r. jest członkiem Zarządu MLV 21 sp. z o.o.;

- od kwietnia 2012 r. jest Prezesem Zarządu MLV 22 sp. z o.o.;

- od września 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej NEW LIGHT MASTERS sp. z o.o.;

- od listopada 2013 r. jest Prezesem Zarządu LWG sp. z o.o.;

- od czerwca 2014 r. jest członkiem Rady Nadzorczej BBI Development S.A.;

- od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Nadzorczej OZEN sp. z o.o.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Janusz Nowicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym, ekspertem z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami. Posiada długoletnią praktykę prawniczą z zakresu obsługi postępowań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rynku nieruchomości. W latach 1985-95 prowadził indywidualna praktykę zawodową. Od 1995 r. jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej BNT s.c. w Warszawie.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2013 roku.

Nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- usługi prawne.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jerzy Cieślik - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

W latach 1971-1991 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

W latach 1990-2003 był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu spółek Ernst&Young w Polsce, a w latach 1996-2000 Prezesem Zarządu Ernst&Young S.A.

Od 2004 roku jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Od czerwca 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SuperDrob Zakłady Drobiarsko–Mięsne S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 roku.

Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- od czerwca 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SuperDrob Zakłady Drobiarsko–Mięsne S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Dadełło - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Zachodniego S.A. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem firmy DSA Financial Group S.A. Jest i był członkiem kilkudziesięciu rad nadzorczych, między innymi takich spółek jak: Jtt Computer S.A., Bankier.pl S.A., CTE S.A., MCI S.A., Votum S.A. Za pośrednictwem grupy kapitałowej DSA FG S.A. jest również głównym akcjonariuszem klubów sportowych: piłkarskiej Miedzi Legnica i szachowej Polonii Wrocław. Był wicemistrzem Europy amatorów w szachach. Jest jednym z założycieli fundacji: Dom na skale i Votum. Był wielokrotnie nagradzany za działalność charytatywną i sponsorską. Oprócz piłki nożnej i szachów interesuje się psychologią oraz podróżami.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od kwietnia 2013 roku.

Posiada pośrednio akcje Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- od stycznia 1996 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą CONSULTING Andrzej Dadełło,

- od czerwca 2003 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PROTECTA sp. z o.o.,

- od kwietnia 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CENTRE OF TRADE ESTATE S.A.,

- od sierpnia 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CTE - PROJEKT 2 sp. z o.o.,

- od września 2005 r. jest członkiem Rady Nadzorczej VOTUM S.A.,

- od marca 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej KLUB SZACHOWY POLONIA WROCŁAW sp. z o.o.,

- od stycznia 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej MULTIZAKUPY S.A.,

- od stycznia 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji VOTUM,

- od stycznia 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM S.A.,

- od stycznia 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CTE PROJEKT 3 sp. z o.o.,

- od kwietnia 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej REDEEM sp. z o.o.,

- od września 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CTE CONSTRUCTION sp. z o.o.,

- od września 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PROTECTA BROKER sp. z o.o.,

- od grudnia 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIEDZ” LEGNICA sp. z o.o.,

- od lutego 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CTE - PROJEKT 4 sp. z o.o.,

- od czerwca 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej DSA INVESTMENT S.A.,

- od lipca 2012 r. jest Prezesem Zarządu DSA FINANCIAL GROUP S.A.,

- od maja 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej VOTUM CONNECT S.A.,

- od kwietnia 2014 r. jest wspólnikiem i prokurentem w POLISHED GAMES sp. z o.o.,

- od maja 2014 r. jest członkiem Rady Nadzorczej CTE SUWALSKA sp. z o.o.,

- od kwietnia 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych sp. z o.o.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jerzy Lubianiec - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem inżynierii środowiska, absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Od 1985 do 1990 roku był współpracownikiem w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec.

Od 1990 do 1997 roku prowadził własną działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku.

Od 1995 do 2000 roku był Prezesem Zarządu LPP S.A.

Od 2000 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej LPP S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od sierpnia 2007 roku.

Posiada pośrednio akcje Quercus TFI S.A.

Wykonuje następującą działalność poza przedsiębiorstwem Quercus TFI S.A., która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Quercus TFI S.A.:

- od 2000 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej LPP S.A.;

- jest pracownikiem LPP S.A.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-28Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2016-04-28Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: członek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »