Reklama

RAINBOW (RBW): Wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”), działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 133), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, jako organ do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej, w dniu 3 czerwca 2015 roku, mocą postanowień uchwały nr 2/06/2015 z tego dnia, dokonała wyboru DGA Audyt Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: 61-896 Poznań, ul. Towarowa 35 (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 380), jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

Reklama

(1) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2015 roku,

(2) przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2015 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2015 roku,

(3) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,

(4) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z DGA Audyt Spółką z o.o. stosownej umowy lub umów w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za wskazane okresy.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu (DGA Audyt Sp. z o.o.) w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za półrocze lat obrotowych: 2011, 2012, 2013 oraz 2014, a także w zakresie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2011, 2012, 2013 oraz 2014.

Zgodnie z przyjętą w Spółce w dniu 3 czerwca 2015 roku regułą dotyczącą rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki:

(-) kluczowy biegły rewident dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki – nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat; Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2 lat,

(-) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki – nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat, przy czym w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie może wykonywać w Spółce czynności rewizji finansowej w odniesieniu do sprawozdań finansowych (w tym śródrocznych sprawozdań finansowych) odnoszących się do sprawozdań finansowych objętych rewizją z okresów (dat bilansowych) przypadających w okresie dłuższym niż 5 lat obrotowych; Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2 lat.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »