Reklama

KOMPUTRON (KOM): Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Reklama

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.) w zw. z § 15 ust. 2 f Statutu Emitenta, uchwałą nr 2 podjętą w dniu 28 sierpnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych w zakresie:

1. Przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

2. Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

3. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

4. Badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nr 73, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 19, kod pocztowy: 00-854 Warszawa.

Umowa z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres jednego roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2013 r., 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 j.t.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-28Krzysztof NowakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »