Reklama

BAKALLAND (BAK): Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport bieżący nr 180/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, że w dniu 10 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego:

1)do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR i Rozporządzeniem, za okres od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku, oraz wyrażenia o nim opinii oraz sporządzenia raportu z badania,

2)do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR i Rozporządzeniem, za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 i sporządzenia raportu z przeglądu,

3)do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bakalland S.A. sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR i Rozporządzeniem, za okres od 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2011 roku oraz wyrażenia o nim opinii oraz sporządzenia raportu z badania,

4)do dokonania przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. sporządzonego, zgodnie z MSSF/MSR

i Rozporządzeniem, za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 i sporządzenia raportu z przeglądu,

Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż:

5)do przeprowadzenia badania/przeglądu w zakresie opisanym w powyższych punktach 1)-4) wybrano HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-478) przy ulicy Bluszczowej 7, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000190899 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) i jest wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2917.

6)Wyboru podmiotu dokonującego badania dokonano w dniu 10 listopada 2010 roku.

7)Spółka korzystała usług wybranego podmiotu w następującym zakresie:

a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2008 do 30.06.2009 wraz z opinią i raportem z badania

b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. za okres od 1.07.2008 do 30.06.2009 wraz z opinią i raportem z badania,

c) przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres za okres od 1.07. 2009 do 31.12.2009,

d) przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego okres od 1.07. 2009 do 31.12.2009.

e) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 wraz z opinią i raportem z badania

f) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. za okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 wraz z opinią i raportem z badania,

8)Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania/przeglądu sprawozdań finansowych w zakresie wskazanym w pkt 1)-4) powyżej jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki Bakalland S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

9)Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na okres przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1)-4) powyżej.
Marian Owerko - Prezes Zarządu
Artur Ungier - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Bakalland SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »