RAINBOW (RBW): Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”), działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 1 pkt 19) i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), informuje niniejszym, że:

Reklama

Rada Nadzorcza Spółki, jako właściwy organ Spółki upoważniony do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. d) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 2 lit. c) Regulaminu Rady Nadzorczej, a także przy uwzględnieniu postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/06/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie przyjęcia reguły dotyczącej rotacji kluczowego biegłego rewidenta oraz rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które w swej treści nie narusza postanowień, regulującego kwestie dotyczące okresu trwania zlecenia badania, art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zwanego dalej jako "Rozporządzenie Nr 537/2014”, dokonała w dniu 14 czerwca 2017 roku, mocą postanowień uchwały nr 1/06/2016 z tego dnia, wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 12 (podmiot wpisany na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - pod numerem 3355), jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za następujące okresy lat obrotowych 2017 oraz 2018:

(1) za okres obejmujący śródroczne sprawozdania finansowe za półrocze 2017 roku oraz roczne sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 – do przeprowadzenia przeglądu i badania następujących sprawozdań finansowych:

(a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za pierwsze półrocze 2017 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2017 roku,

(b) przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za pierwsze półrocze 2017 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2017 roku,

(c) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,

(d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,

(2) za okres obejmujący śródroczne sprawozdania finansowe za półrocze 2018 roku oraz roczne sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2018 – do przeprowadzenia przeglądu i badania następujących sprawozdań finansowych:

(a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za pierwsze półrocze 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2018 roku,

(b) przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za pierwsze półrocze 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, sporządzanego według stanu na dzień na dzień 30 czerwca 2018 roku,

(c) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,

(d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W związku z dokonanym wyborem, biorąc pod uwagę przepis art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), w tym przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na mocy art. 221 pkt 5) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089) – ustawa obowiązująca od dnia 21 czerwca 2017 roku – Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki (jako kierownika jednostki) do zawarcia z BDO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stosownej umowy lub umów w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), za wskazane wyżej okresy lat obrotowych 2017 i 2018.

Wybór w/w podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za w/w okresy lat obrotowych 2017 i 2018 została dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, jako organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki (§ 22 lit. d Statutu), a w związku z tym nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.).

Spółka nie korzystała z usług wybranego podmiotu w latach poprzednich.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »