Reklama

MBANK (MBK): Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonało dnia 30 marca 2017 r. wyboru 12-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

Reklama

Andre Carls

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets. Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000-2008 Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku Prezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość. Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, gdzie pracuje jako adiunkt. Brała udział w licznych kursach Executive Education min. Programie IESE/Harvard Business School.

W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu. Pracowała także jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Ponadto odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

Janusz Fiszer

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego. Od 1980 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie od 1991 r. starszy doradca, a w latach 1998-2012 partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case. W latach 2012-2013 r. partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 2014 r. partner w kancelarii prawnej GESSEL. Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas, USA (1982-1983) i stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD] oraz Fundacji Fritza Thyssena [Fritz Thyssen Stiftung] na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy (1988-1989 i 1990).

Od 1993 r. członek Rady Programowej miesięcznika "Monitor Podatkowy". Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA).

Jörg Hessenmüller

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmowała stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów.

Od lipca 2016 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za Group Management Development & Strategy.

Marcus Chromik

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował kierownicze stanowiska, był m.in. odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit-Treasury.

Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku. Od stycznia 2016 r. Członek Zarządu Commerzbank AG.

Mirosław Godlewski

Pan Godlewski posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, absolwent Harvard Business School Advanced Management Program Ashridge Management College.

Prezes Wykonawczy w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Celon Pharma S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. "Angel Investor” w Hedgehog Fund.

Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w ABC Data SA, a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno SA., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o. , DEC Sp. z. o.o. oraz MEMRB Polska.

Maciej Leśny

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Wieloletni pracownik centralnej administracji państwowej, m.in. Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993 studiował na American University Washington DC. Odbył staż w Banku Światowym, a także szkolenie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Od 1994 r. Członek Rady Nadzorczej mBanku, w tym latach 1994-1998 i od 2004 r. Przewodniczący Rady.

Ralph Michael Mandel

Absolwent kierunku zarządzenie na Uniwersytecie w Münsterze.

Od 2002 roku Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu - segment klientów prywatnych w Commerzbank AG.

Pełnił fukcję Prezesa Zarządu comdirect bank AG.

Od 2010 roku pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Klientów prywatnych w Commerzbank AG.

Od maja 2016 roku Pan Ralph Michael Mandel pełnił funkcję Członka Zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

Stephan Engels

Absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku.

Tomasz Bieske

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Kolonii. Pracownik Dresdner Banku we Frankfurcie. Współzałożyciel firmy Artur Andersen w Polsce. W firmie Ernst & Young kontynuował pracę na stanowisku dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy.

Od roku 2011 współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Nest Banku S.A. Członek Rad Nadzorczych w KRUK S.A., Altus S.A. i PCM S.A.

Thorsten Kanzler

Absolwent inżynierii mechanicznej i ekonomii na Politechnice w Darmstadt (Niemcy).

Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu w Pionie Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.

Teresa Mokrysz

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Założyciel marki "Mokate”. Kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą. Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz "Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

Według posiadanych przez mBank S.A. informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem mBanku S.A.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

1/ Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska,

2/ Pan Janusz Fiszer,

3/ Mirosław Godlewski,

4/ Tomasz Bieske.

Ponadto w dniu 30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Macieja Leśnego na Przewodniczącego Rady, a Pana Stephana Engelsa na Zastępcę Przewodniczącego Rady.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-30Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: nowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »