Reklama

MEGARON (MEG): Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą nr 13 z dnia 20 czerwca 2012 r. podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w związku z upływem drugiej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A., zostały powołane do rady na trzecią wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1) Mariusz Adamowicz - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987-1989) oraz MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 - 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z o.o. w Szczecinie (1990 - 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 - 1995). Był również wspólnikiem - konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka cywilna w Szczecinie (1990 - 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 - 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie - jest konsultantem d/s finansowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów gospodarczych i zarządzania. Od 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Krzysztof Koroch - jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Koroch jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był studentem trzysemestralnych studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego (1995 -1996).

W latach 2000 - 2001 brał udział w programie szkoleniowym "Młode Talenty" organizowanym przez Unicredit (większościowy udziałowiec grupy Pekao S.A.) przy współpracy z Uniwersytetem Bocconi z Mediolanu. Ukończył także specjalistyczne szkolenia związane z pracą zawodową w sektorze finansowym, w tym szkolenia związane z zarządzaniem, zarządzaniem sprzedażą, analizą finansową i oceną ryzyka kredytowego. Przez większość okresu kariery zawodowej związany jest z grupą Pekao S.A.

Początki pracy to funkcja nadzorcy systemów IT w Pomorskim Banku Kredytowym (1993). W kolejnych latach zakres zadań ewoluował w kierunku biznesu i współpracy z Klientami. Od 1997 roku przez prawie dwa lata kariery zawodowej pełnił rolę sprzedawcy w Oddziale Banku. W 1999 roku awansował na stanowisko z-cy dyrektora Oddziału Banku, a w 2002 roku został Dyrektorem Regionu Zachodniego z siedzibą w Szczecinie.

W trakcie ośmioletniej pracy na stanowisku Dyrektora Regionu inicjował, organizował i wdrażał szereg działań nakierowanych na poprawę efektywności pracy podległych zespołów oraz poprawę jakości współpracy z Klientami. Brał udział w projekcie łączenia banków BPH i Pekao S.A. zarządzając Regionem w trakcie fuzji obu instytucji.

W latach 2010 - 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Pekao Leasing z siedzibą w Warszawie realizując strategię zwiększenia wykorzystania potencjału Banku Pekao S.A. do osiągania celów komercyjnych spółki Pekao Leasing.

W latach 2004 - 2010 przez dwie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Od 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Koroch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Mieszko Parszewski - jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieszko Parszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1993 - 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Wydziału. Od roku 1992 wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Mieszko Parszewski od 2007 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Crewman Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Od 2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieszko Parszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Adam Sikora - jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Poznańską Wydział Elektryczny uzyskując tytuł inżyniera elektryka. W latach 1962 - 63 uczestniczył w krajowym kursie dla energetyków przemysłowych. Ukończył kurs dla wyższej kadry kierowniczej w 1969 r, a następnie kurs podwyższenia kwalifikacji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kurs NOT w zakresie projektowania i nadzorowania budowy oraz uzyskał uprawnienia projektanckie i nadzorowania robót w zakresie instalacji elektrycznych.

W latach 1976 - 1994 Pan Adam Sikora był zatrudniony na stanowiskach: Kierownika Oddziału Elektrycznego, Kierownika Wydziału Energetycznego oraz Kierownika Elektrociepłowni Przemysłowej w Zakładach "Wiskord" w Szczecinie. W Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Szczecinie sprawował funkcję Głównego Energetyka oraz Głównego Specjalisty d.s. Elektro-Energetycznych (1976 - 1994 ). W latach 1994 - 1998 zajmował stanowisko Dyrektora w P.P.M.B. Megaron Sp. z o.o. Od 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Pomiędzy Panem Adama Sikorę, a innymi członkami organów zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Adam Sikora jest ojcem Pana Piotra Sikory - Prezesa Zarządu Megaron S.A. Poza wyżej wymienionymi powiązaniami rodzinnymi nie występują żadne inne powiązania rodzinne pomiędzy nim a członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki a także zatrudnionymi przez Spółkę osobami zarządzającymi wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Arkadiusz Mielczarek - jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (obecnie). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki "Portowiec" (lata 2009-2010), współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno - Gospodarczych w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych.

Arkadiusz Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (ponad 10 lat działalności), w okresie od 2008-2012 prowadził własną działalność gospodarczą w tym zakresie zawieszoną w dniu obecnym ze względu na podjęcie pracy pełnoetatowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Piotr Sikora - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Radom | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »