Reklama

IDEON (IDE): Wybór Zarządu na następną kadencję - raport 15

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd emitenta informuje, iż na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Ideon S.A. powołała w skład Zarządu nowej kadencji następujące osoby:

P. Ireneusz Król – powołany na funkcję Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny

P. Mariusz Jabłoński- powołany na funkcję Wiceprezes Zarządu-Dyrektor ds. Finansowych i Strategii

1) Pan Ireneusz Król sprawuje funkcje Prezesa Zarządu IDEON SA, Dyrektora Naczelnego od lutego 2000 r.

Reklama

Ireneusz Król jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (1990 r.). W 1997 r. ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Strategii i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1999 r. uzyskał dyplom międzynarodowy Master of Business Administration w zakresie Finansów Międzynarodowych i Marketingu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Karierę zawodową Ireneusz Król rozpoczął w 1982r. w Dziale Techniki Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej. Od czerwca 1992r. do lipca 1993r. pełnił funkcję tymczasowego Kierownika Zakładu, a w wyniku postępowania konkursowego: Dyrektora Naczelnego Kopalni, Prezesa Zarządu Spółki Wesoła SA. W latach 1993–1995 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. ds. Ekonomii i Finansów oraz Restrukturyzacji i Strategii Rozwoju w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

W latach 1996–2000 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, ponadto od 1997r. do 2000r. Dyrektor Zarządzający FASPOL Ltd Sydney Australia.

Od lutego 2000 r. Ireneusz Król pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Centrozap SA. Od 29.03.2012 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny IDEON SA.

Ireneusz Król pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem:

- Prezes Zarządu Górpol Service SA z siedzibą w Pszczynie od 20.10.2015 r do nadal

- Prezes Zarządu IDEON SA (dawniej Centrozap SA) w okresie 02/2000r.-12/2001r., Wiceprezes Zarządu w okresie 09/2002r.-03/2003r., Prezes Zarządu IDEON SA od 04/2003r.,

- Prezes Zarządu KSP Polonia Warszawa SSA z siedzibą w Warszawie, w okresie od 07/2012r. do czerwiec 2013,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Śrem SA w Śremie od 2014 r do 05/2017 r.

- Prezes Zarządu WoodinterKom GmbH od 10/2008r. do 08/2016 r.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej ZM Zgoda Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach od 07/2007r. do 12/2007,

- Członek Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach od 2005r. do 03/2008,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach od 2004r. – do 06/2008, obecnie członek Rady Nadzorczej,

- Członek Rady Nadzorczej Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. z siedzibą w Śremie w latach 2003r.-do 03/2007r.,

- Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 05/2005r.-02/2006r.,

- Członek Rady Nadzorczej REM-TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w okresie 09/2004r.- 11/2005r.,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnik Zabrze Sportowa S.A. w latach 2004r.- 2005r.,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach w latach 2004-2005 oraz od 2007r. do nadal,

- Członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach - 2002 r.,

- Członek Rady Nadzorczej Starobielska Fabryka Kos Sp. z o.o. z siedzibą w Wilamowicach w latach 2003r.-2004r.,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Odlewnia Centrozap Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w latach 2000r.- 2002r.,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Odlewnia Rur Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 2001r.-2003r.,

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w latach 2002r.-2003r,

- Członek Rady Nadzorczej BRIGEN SA w latach 1999-2001,

- Prezes Rady Nadzorczej PRG Bytom SA w latach 1998-2000,

- Członek Rady Nadzorczej Faspol Ltd Sydney Australia w latach 1997-2000,

- Prezes Rady Nadzorczej Fastech Sp. z o.o. w latach 1998 -2000,

- Członek Rady Banku Górnośląski Bank Gospodarczy SA w latach 1994 – 1998,

- Wiceprezes i Prezes GKS Katowice w latach 1994-1997,

- Członek Rady Nadzorczej Polifarb Dębica w latach 1996 – 1997,

- Członek Rady Nadzorczej Górka SA Trzebinia w latach 1992-1995,

- Prezes Rady Nadzorczej NFUG Nowomag SA w latach 1992-1996.

Dodatkowo:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice SA od 06/2010r. do 05/2012r.,

- Prezes Zarządu Regnon SA (wcześniej Pronox Technology SA) od 09/2009r. do 02/2013 ,

Jednocześnie Pan Ireneusz Król, oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ireneusz Król, oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Pan Mariusz Jabłoński sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych oraz Strategii i Rozwoju IDEON SA. Wcześniej, od dnia 26 października 2010 roku - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, od marca 2008 roku - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Energetyki i Handlu.

Pan Mariusz Jabłoński posiada wykształcenie wyższe – Uniwersytet Śląski, wydział Prawa i Administracji. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1991. W latach następnych ukończył seminaria i szkolenia, w tym: Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Katowicach (1992), Kurs doradców finansowo-podatkowych (1996), szkolenia branżowe z zakresu bankowości i finansów, certyfikat PARP, Danish Technological Institute uczestnictwo w szkoleniu “Warsztat europejski dla firm doradczych i szkoleniowych" oraz "Program Rozwoju Przedsiębiorstw" (2003). Przewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach od 2004 r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 33,3% w kapitale zakładowym CMS SA, która posiada 30 000 000 akcji IDEON SA, stanowiących 8,73 % w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA.

Przebieg pracy zawodowej:

- 01.08.1991 – 30.10.1991 – inspektor ds. prywatyzacji Banku Handlowo-Kredytowego S.A., Katowice,

- 01.11.1991 – 30.01.1992 - główny specjalista ds. Kredytów w centrali Banku Handlowo-Kredytowym S.A., Katowice,

- 01.05.1992 – 15.10.1992 – dyrektor biura administracyjno-prawnego Banku Handlowo-Kredytowego S.A., Katowice,

- 15.10.1992 – 30.06.1997 – główny specjalista Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Świętochłowicach,

- 01.12.1992 – 28.02.1997 – p.o. Dyrektora Oddziału, Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Świętochłowicach,

- 01.03.1997 – 30.06.1997 - Dyrektor Oddziału, Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Świętochłowicach,

- 01.04.1997 – 04.09.1997 – Prezes Zarządu DELTA LEASING sp. z o.o.,

- 05.09.1997 – 19.09.1998 – Prezes Zarządu Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A.

- 20.09.1998 – 12.10.1999 - Dyrektor Śląskiego Towarzystwa Leasingowego S.A., Katowice,

- 13.10.1999 – 11.02.2000 - Wiceprezes ds. finansowych w Spółce Finansowej S.A. przy Hucie Katowice,

- 12.02.2000 – 27.09.2004 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Centrozap S.A.,

- 02.06.2003 – 27.05.2004 – Dyrektor Finansowy CMS S.A.,

- 28.09.2004 – 05.02.2008 – Prezes Zarządu Spółki Energoaparatura S.A.

- 02.2008 – do 10.2010 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Energetyki i Handlu w Centrozap SA

- 09.2009 – do luty 2013– Wiceprezes Zarządu Regnon SA (wcześniej Pronox Technology SA)

- 03.08.2009 – 14.11.2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Centroekoenergia SA

- 26.10.2010 - do 29.03.2012 - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Centrozap SA

- Od 29.03.2012 - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w IDEON SA

- - Od 2013 roku Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych i Strategii IDEON SA

- - Od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej PEC Śrem SA w Śremie, do 05/2017

- - Od 20.10.2015 r Wiceprezes Zarządu Górpol Service SA z siedzibą w Pszczynie.

Jednocześnie Pan Mariusz Jabłoński, oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Jabłoński oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2017-06-30Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »