Reklama

GENRG (GNG): Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania OZG we Wrocławiu obejmujące obszar powiatów: wrocławskiego, średzkiego, gm. Wisznia Mała, organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy.

Reklama

Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, wraz z propozycją podpisania Umowy, której wartość została przekazana w dniu dzisiejszym.

Emitent będzie zobowiązany sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza), na obszarze działania powiatów: wrocławskiego, średzkiego, gm. Wisznia Mała, na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość aktywnych zleceń (tj. zadań w trakcie realizacji przed odbiorem technicznym) udzielonych Wykonawcy nie może być wyższa niż 100% jego najwyższego rocznego przychodu uzyskanego w przeciągu trzech ostatnich lat. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że wartość zleceń nie może przekroczyć przewidywanej przez Zamawiającego wartości zadania tj. kwoty 12 595 482,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote). W przypadku, gdy wartość zleceń osiągnie tą kwotę Zamawiający wstrzyma udzielanie zleceń dla Wykonawcy do czasu zrealizowania udzielonych aktywnych zleceń i zwolnienia kwoty powyższego limitu.

Emitent zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Obecnie strony przystąpiły do procedury podpisania Umowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-09Grzegorz CeteraPrezes ZarząduGrzegorz Cetera

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »