Reklama

GENRG (GNG): Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) otrzymała w dniu wczorajszym informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział w Krakowie realizowanych na obszarze działania Gazowni w Tarnowie.

Reklama

PSG - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta Politerm została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 4 000 000,00 PLN NETTO (słownie: cztery miliony 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z realizacją umów przyłączeniowych (projekty budowalne/dokumentacja uproszczona i budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia gazu o poborze gazu do 10 m3 w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów) na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Obszar GAZOWNI TARNÓW

Opis przedmiotu zamówienia:

A. Opracowanie projektu budowlanego [zapis opcjonalny] i wykonawczego (lub dokumentacji uproszczonej) przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów,

B. realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (oraz np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), odbiór, złożenie i montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej oraz obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)

C. kompleksowa realizacja przyłącza gazowego

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania licząc od dnia podpisania umowy. Zadania zlecone w trakcie obowiązywania umowy podlegają wykonaniu i rozliczeniu na zasadach obowiązujących w umowie nawet jeśli ich realizacja przypadnie po dniu zakończenia umowy.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent będzie uczestniczyć jako podwykonawca w co najmniej 50% wykonania zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-11Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »