Reklama

GENRG (GNG): Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie... - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów na terenie działania PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Gazownie Krapkowice , Kluczbork (Umowa ramowa).

Reklama

PSG - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział w Opolu (PSG) zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferty Politerm zostały wybrane jako najkorzystniejsze. PSG przesłała wzory Umów z szacunkowymi kwotami zamówienia.

Politerm za realizację Przedmiotów Umów otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 4 700 000 PLN NETTO (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy 00/100 złotych) w tym obszar 4 Kluczbork - 2 500 000,00 PLN NETTO (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych); obszar 5 Krapkowice 2 200 000,00 PLN NETTO (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Opis postępowania:

Budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn25 do dn63 PE o przepustowości do 10 m3/h, od istniejących gazociągów zlokalizowanych na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , 1.Gazownia w Kluczborku - obszar 4 2.Gazownia w Krapkowicach - obszar 5 I. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Realizacja Zadań polega na: 1) realizacji Robót (wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz (w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem) montaż szafki gazowej lub transport i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza; 2) kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza gazowego tj. wykonanie dokumentacji uproszczonej lub w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie dokumentacji uproszczonej zgodnie z Zamówieniem jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień -- projektu budowlanego przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza); Zamawiający w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania, który może obejmować realizację robót budowlano-montażowych zgodnie z pkt. 1) lub kompleksową realizację Zadania zgodnie z pkt. 2) powyżej. 2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 1) włączeń do czynnej, stalowej sieci gazowej, 2) kosztów zakupu gazomierza i reduktora, 3) wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, 4) kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 5) kosztów nadzorów wymaganych uzgodnieniami i decyzjami właściwych organów, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, melioracyjnego, za wyjątkiem nadzoru archeologicznego, który jest rozliczany zgodnie z ceną Wykonawcy określoną w ofercie, 6) kosztów ratowniczych badań archeologicznych, prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii. Koszty wymienione w pkt 5) i 6) zostaną rozliczone na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych rachunków.

Umowy ramowe pomiędzy stronami będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia: 05.03.2022 r. Umowy ulegają rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia. Należy przy tym zaznaczyć , iż poprzednie Umowy Politerm zostały zakończone na długo przed ich terminowym wygaśnięciem właśnie z powodu osiągnięcia szacowanego limitu wynikającego z Umów.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować co najmniej 50% prac wykonawczych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-04Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »