Reklama

ALUMETAL (AML): Wycena i rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka”, "Emitent”), niniejszym informuje, iż wskutek zalecenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”), podjął decyzję o zaadresowaniu zastrzeżenia zawartego w opiniach biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w latach poprzednich i podjął decyzję o wyliczeniu i rozpoznaniu aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg w podatku dochodowym, zgodnie z zaleceniem KNF począwszy od Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Reklama

W celu dokonania wyliczenia Zarząd Spółki przygotował szczegółowe prognozy finansowe na lata kolejne. Założenia leżące u podstaw przygotowanych prognoz zostały przyjęte według najlepszego stanu wiedzy Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku ("Sprawozdanie za rok 2016”) tj. na dzień 05 kwietnia 2017 roku. Na podstawie prognoz finansowych, dostępnej puli pomocy publicznej oraz w oparciu o odpowiednie regulacje polskie i węgierskie (określające sposób funkcjonowania ulgi) Zarząd Emitenta dokonał oszacowania i rozpoznania aktywa na dzień 31 grudnia 2016 roku. Na podstawie w/w wyliczenia Zarząd Spółki dokonał oszacowania aktywa na dzień 01 stycznia 2015 roku oraz 31 grudnia 2015 roku. Rozpoznane aktywo odnosi się do ALUMETAL Poland sp. z o.o. i ALUMETAL Group Hungary Kft. tj. spółek Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. uprawnionych do korzystania z pomocy publicznej w charakterze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

W notach 9.21.3 i 15.3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alumetal Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku szczegółowo przedstawiono informacje na temat warunków, które muszą zostać spełnione w Polsce oraz na Węgrzech, aby spółki Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. mogły skorzystać z pomocy publicznej. Na dzień 05 kwietnia 2017 roku Zarząd zakłada, iż wszystkie te kryteria i wymagania będą przez spółki należące do Grupy wypełnione.

W Sprawozdaniu za rok 2016 sporządzonym z datą 05 kwietnia 2017 roku dokonano odpowiedniego ujęcia aktywa, w szczególności z uwzględnieniem wytycznych MSR 8 dokonano retrospektywnego ujęcia tego elementu w odniesieniu do dnia 01 stycznia 2015 roku i dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszącego się do niewykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła:

a) na dzień 1 stycznia 2015 roku – 43.422.341,93 zł,

b) na dzień 31 grudnia 2015 roku – 40.501.626,73 zł,

c) na dzień 31 grudnia 2016 roku – 38.359.689,59 zł,

co oznacza następujący wpływ tej wyceny na Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

- zwiększenie Kapitałów Własnych w pozycji Zyski Zatrzymane w kwocie 43.422.341,93 zł na dzień 01 stycznia 2015 roku,

- zmniejszenie Skonsolidowanego Zysku Netto w 2015 roku o 2.920.715,20 zł,

- zmniejszenie Skonsolidowanego Zysku Netto w 2016 roku o 2.141.937,14 zł.

Skutkiem podjętych powyżej działań będzie brak zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Kwestie związane z oszacowaniem oraz rozpoznaniem powyższego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały szerzej ujawnione w notach 5.2, 9.21.3 oraz 15.3 Sprawozdania za rok 2016.

W kolejnych latach wpływ na Skonsolidowany Zysk Netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. może być pozytywny (w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych kreujących ulgę w podatku dochodowym) jak i negatywny (w przypadku wykorzystania ulgi w podatku dochodowym). W konsekwencji spodziewanych wahań Zysku Skonsolidowanego Netto w efekcie wyceny aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg podatkowych, Zarząd ALUMETAL S.A. rozważa korektę polityki dywidendowej Emitenta począwszy od wypłaty dywidendy za rok 2017, polegającą na wyliczaniu i wypłacie dywidendy w odniesieniu do Znormalizowanego Zysku Skonsolidowanego, gdzie Zysk Znormalizowany oznaczał będzie Skonsolidowany Zysk Netto skorygowany o efekt zmiany stanu aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg podatkowych w danym roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-05Szymon AdamczykPrezes Zarządu
2017-04-05Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »