Reklama

KETY (KTY): Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą

Raport bieżący nr 45/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą

Reklama

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 10 września 2020 r. w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 900 (dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 14/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r., stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.053.617,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 50/100) i dzieli się na 9.621.447 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.621.447 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.295.790 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii H, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Akcje serii H emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 13/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r. i uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

Jednocześnie Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego 38/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. informuje, że liczba akcji objętych dywidendą przyjętą uchwałą 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego 9.621.447 (wobec 9.620.547 według stanu na 20 sierpnia 2020 r.). W konsekwencji zmianie ulega kwota dywidendy, która przypada do wypłaty na jedną akcję i wynosi obecnie 34,99 zł (wobec 35 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.), kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach pierwszej transzy ustalonej na 6 października 2020 r., która wynosi obecnie 10,99 zł (wobec 11 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.) oraz kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach drugiej transzy ustalonej na 4 listopada 2020 r., która wynosi obecnie 23,99 zł (wobec 24 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.).

Podstawa prawna: §5 pkt. 8 oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2020-09-10Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »