BNPPPL (BNP): Wydanie akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank”) informuje, że zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) nr 513/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (raport bieżący Banku nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r.) oraz uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 348/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (raport bieżący Banku nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r.) w dniu 6 kwietnia 2021 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW 99.864 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy osiemset sześćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii M”) oraz zapisanie Akcji Serii M na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Reklama

Akcje Serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 31 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 29 czerwca 2020 r. Akcje Serii M zostały objęte w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 ("Warranty”), z których każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii M.

Zgodnie z art. 451 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych przyznanie Akcji Serii M stało się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 99.864 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy osiemset sześćdziesięciu czterech) Akcji Serii M o łącznej wartości nominalnej 99.864 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 147.418.918 zł do kwoty 147.518.782 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Banku wynosi 147.518.782 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 147.518.782 akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), w tym:

- 15.088.100 akcji serii A;

- 7.807.300 akcji serii B;

- 247.329 akcji serii C;

- 3.220.932 serii D;

- 10.640.643 akcji serii E;

- 6.132.460 akcji serii F;

- 8.000.000 akcji serii G;

- 5.002.000 akcji serii H;

- 28.099.554 akcji serii I;

- 2.500.000 akcji serii J;

- 10.800.000 akcji serii K;

- 49.880.600 akcji serii L;

- 99.864 akcji serii M.

4 akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób, że przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wpłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wpłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 147.518.782 głosów. Liczba głosów wynikających z przyznanych Akcji Serii M wynosi 99.864 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu Akcji Serii M wynosi 476.136 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych).

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych Akcji Serii M, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Banku w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 8 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-06 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-04-06 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »