Reklama

BUMECH (BMC): Wydanie dokumentów akcji serii D - raport 77

Raport bieżący nr 77/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 15 września 2010 r. nastąpiło objęcie nieodpłatnie 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, a następnie tegoż samego dnia na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) nastąpiło wydanie 525 000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D.

Akcje serii D w łącznej liczbie 525 000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk zostały objęte i w całości opłacone przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Reklama

Na mocy art. 452 § 1 ksh wydanie akcji serii D jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 525 000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w wyniku emisji 525 000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 525 000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. W związku z powyższym od dnia 15 września 2010 roku kapitał zakładowy BUMECH S.A. wynosi 5 233 029,00 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

W wyniku wydania akcji serii D doszło do zmiany § 4 ust. 1 i ust. 2 Statutu Emitenta w ten sposób, że:

jego dotychczasowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.708.029 (cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 4.708.029 (cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz,

c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B oraz C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz C."

zmienia się na:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 233 029,00 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 5 233 029 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz

d) 525 000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C oraz D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C oraz D."

Ponadto w wyniku wydania akcji serii D doszło do zmiany § 4a Statutu Spółki w ten sposób, że:

jego dotychczasowe brzmienie:

"1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)

i dzieli się na nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dziesiątego roku (26-05-2010 r.) i na warunkach w niej określonych.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r."

zmienia się na:

"1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dziesiątego roku (26-05-2010 r.) i na warunkach w niej określonych.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Dariusz Dźwigoł - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »