Reklama

SFINKS (SFS): Wydanie dokumentów akcji serii L, zmiana statutu Spółki

Raport bieżący nr 33/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks”, "Spółka”) z siedzibą w Piasecznie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. - Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L - informuje, że w dniu 14 listopada 2013 r. nastąpiło wydanie odcinka zbiorowego obejmującego 236 842 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje Sfinks Polska S.A. zwykłe na okaziciela serii L posiadaczowi obligacji serii A1 zamiennych na akcje, z którą to chwilą stosownie do art. 452 §1 K.s.h. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 236 842,00 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) złote, tj. do kwoty 26.752.842,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote. W związku z powyższym w dniu 15 listopada 2013 r. Zarząd Sfinks dokonał przed notariuszem Stefanem Wiśniewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Piasecznie przy ul. Czajewicza 8/1 (repertorium A nr 2676/2013) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez zmianę treści §7 ust. 1 Statutu Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że jego dotychczasową treść, tj.:

Reklama

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.516.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 26.516.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,

b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,

d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,

e) 2.462.527 słownie: (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455

h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220

i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.

j) 2. 200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii L o numerach od 1 do 2.200.000.”

zmieniono na następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złotych i dzieli się na 26.752.842 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,

b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,

d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,

e) 2.462.527 słownie: (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455

h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220

i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.

j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcji serii L o numerach od 1 do nr 2 436 842”

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego Sfinks wynosi 26 752 842 głosów.

Podstawa prawna - § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259) oraz art. 56 ust.1 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-15Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
2013-11-15Mariola Krawiec-RzeszotekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: l.;'[

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »