Reklama

LARQ (LRQ): Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z objęciem w dniu 13 lipca 2018 roku przez Pana Mikołaja Konrada Chruszczewskiego, uprawnionego z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczowi imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce ("Program”), na podstawie:

Reklama

(i) Uchwały Nr 16/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji Serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii A, B, C w związku z Programem Motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki,

(ii) Uchwały Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz w sprawie zmian statutu Spółki ("Uchwała o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału”),

w dniu 13 lipca 2018 roku nastąpiło wydanie odcinków zbiorowych 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach realizacji Programu ("Akcje Serii F”).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z objęciem w dniu 13 lipca 2018 roku przez Panią Małgorzatę Dzięcioł i Pana Jakuba Kurzynoga, uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2, odpowiednio 25.000 i 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2 w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce ("Program II”), na podstawie:

(i) Uchwały Nr 23/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii D z prawem do objęcia Akcji Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii D, w związku z Programem Motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki,

(ii) Uchwały Nr 24/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki ("Uchwała o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału II”,

w dniu 13 lipca 2018 roku nastąpiło wydanie odcinków zbiorowych odpowiednio 25.000 i 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach realizacji Programu II (dalej łącznie: "Akcje Serii G”).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem Akcji Serii F i Akcji Serii G w ramach realizacji odpowiednio Programu i Programu II, nastąpiło nabycie praw z Akcji Serii F i Akcji Serii G i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji Serii F i Akcji Serii G objętych na podstawie Uchwały o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału i Uchwały o Warunkowym Podwyższeniu Kapitału II, tj. odpowiednio o sumę 12.500 złotych i 10.000 złotych (łącznie o kwotę 22.500 złotych). Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 776.783,30 złotych do kwoty 799.283,30 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu Akcji Serii F i Akcji Serii G wynosi obecnie 799.283,30 złotych i dzieli się na 7.992.833 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych, w tym: (i) 975.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 1.225.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C1, (iv) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C2, (v) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C3, (vi) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C4, (vii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C5, (viii) 500.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C6, (ix) 84.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, (x) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, (xi) 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, (xii) 113.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G, (xiii) 370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Akcje imienne serii C1, C2, C3, C4, C5 i C6 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 10.992.833.

Po wydaniu w dniu 13 lipca 2018 roku, odcinków zbiorowych Akcji Serii F i Akcji Serii G wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 45.000,00 złotych.

Zgodnie z art. 452 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokonuje zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i wydanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-13Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2018-07-13Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2018-07-13Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »