Reklama

CFI (CFI): Wydanie serii L w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B - raport 54

Raport bieżący nr 54/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Intakus S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 49/2014 z 19 czerwca 2014 roku niniejszym informuję o tym, że w dniu 6 sierpnia 2014 powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 29 lipca 2014 roku warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), poprzez emisje nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).

Reklama

W związku z powyższym stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd w dniu 6 sierpnia 2014 roku wydał akcje serii L podmiotowi uprawnionemu w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia o wykonaniu przysługującego prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej 8.162,60 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100).

Akcje zostały wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych. Wydane obecnie akcje serii L stanowią 0,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 816.260 (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z objęciem akcji serii L, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sie złotych 00/100) i dzieli się na 2.685.600.000 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, uprawniających do 2.685.600.000 (dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-06Michał KawczyńskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: l.;'[

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »