Reklama

TUEUROPA (ERP): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Raporty bieżące przekazane w 2009 r.:

1. nr 1/2009 z 16.01.2009 r. - Odstąpienie od stosowania zasady ładu korporacyjnego

2. nr 2/2009 z. 20.01.2009 r. - zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

3. nr 3/2009 z 21.01.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

4. nr 4/2009 z 21.01.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta i jednostkę od niego zależna

5. nr 5/2009 z 22.01.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

6. nr 6/2009 z 23.01.2009 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych

7. nr 7/2009 z 23.01.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

8. nr 8/2009 z 26.01.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

9. nr 9/2009 z 29.01.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

10. nr 10/2009 z 02.02.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta.

11. nr 11/2009 z 06.02.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

12. nr 12/2009 z 10.02.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

13. nr 13/2009 z 11.02.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta i jednostkę od niego zależna

14. nr 14/2009 z 25.02.2009 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

15. nr 15/2009 z 25.02.2009 r. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego.

16. nr 16/2009 z 04.03.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależna od Emitenta

17. nr 17/2009 z 05.03.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy

18. nr 18/2009 z 06.03.2009 r. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.

19. nr 19/2009 z 12.03.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

20. nr 20/2009 z 16.03.2009 r. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki

21. nr 21/2009 z 17.03.2009 r. - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego\

Zgromadzenia TU Europa SA zwołanego na dzień 1 kwietnia 2009 r.

22. nr 22/2009 z 18.03.2009 r. - Rezygnacja osoby nadzorującej

23. nr 23/2009 z 19.03.2008 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

24. nr 24/2009 z 24.03.2009 r. - Rezygnacja osoby nadzorującej

25. nr 25/2009 z 31.03.2009 r. - Informacja Zarządu.

26. nr 26/2009 z 31.03.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

27. nr 27/2009 z 01.04.2009 r. - Powołanie osoby nadzorującej

28. nr 28/2009 z 01.04.2009 r. - Powołanie osoby nadzorującej

29. nr 29/2009 z 01.04.2009 r. - Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

30. nr 30/2009 z 01.04.2009 r. - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 kwietnia

2009 r.

31. nr 31/2009 z 03.04.2009 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym

Zgromadzeniu

32. nr 32/2009 z 14.04.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy

33. nr 33/2009 z 22.04.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

34. nr 34/2009 z 23.04.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

35. nr 35/2009 z 23.04.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy

36. nr 36/2009 z 05.05.2009 r. - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał

2009 r.

37. nr 37/2009 z 12.05.2009 r. - Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez Emitenta zasady ładu

korporacyjnego

38. nr 38/2009 z 13.05.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

39. nr 39/2009 z 02.06.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

40. nr 40/2009 z 05.06.2009 r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

41. nr 41/2009 z 16.06.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych

42. nr 42/2009 z 23.06.2009 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

43. nr 43/2009 z 25.02.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

44. nr 44/2009 z 15.07.2009 r. - Rezygnacja z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał

2009 r.

45. nr 45/2009 z 16.07.2009 r. - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia TU Europa SA zwołanego na dzień 31 lipca 2009 r.

46. nr 46/2009 z 16.07.2009 r. - Transakcje dotyczące znacznego pakietu akcji Emitenta

47. nr 47/2009 z 16.07.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia i zbycia akcji Emitenta

48. nr 48/2009 z 20.07.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Emitenta

49. nr 49/2009 z 23.07.2009 r. - Zmiana ratingu dokonana przez Agencję Ratingową Fitch Ratings

50. nr 50/2009 z 31.07.2009 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

51. nr 51/2009 z 31.07.2009 r. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31

lipca 2009 r.

52. nr 52/2009 z 31.07.2009 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.07.2009 r.

53. nr 53/2009 z 07.08.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

54. nr 54/2009 z 17.08.2009 r. - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze

2009 r.

55. nr 55/2009 z 20.08.2009 r. - Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego Psr 2009 z dnia 20 sierpnia

2009 r.

56. nr 56/2009 z 21.08.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

57. nr 57/2009 z 02.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

58. nr 58/2009 z 02.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

59. nr 59/2009 z 14.09.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

60. nr 60/2009 z 16.09.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

61. nr 61/2009 z 22.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

62. nr 62/2009 z 22.09.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

63. nr 63/2009 z 24.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

64. nr 64/2009 z 24.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

65. nr 65/2009 z 29.09.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta

66. nr 66/2009 z 06.10.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

67. nr 67/2009 z 19.10.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

68. nr 68/2009 z 29.10.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

69. nr 69/2009 z 03.11.2009 r. - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał

2009 r.

70. nr 70/2009 z 10.11.2009 r. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia papierów wartościowych Emitenta

71. nr 71/2009 z 25.11.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

72. nr 72/2009 z 26.11.2009 r. - Rezygnacja osoby zarządzającej

73. nr 73/2009 z 26.11.2009 r. - Powołanie osoby zarządzającej

74. nr 74/2009 z 01.12.2009 r. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

Raporty okresowe przekazane w 2009 r.:

1) 26.02.2009 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008

2) 02.03.2009 r. Raport Roczny 2008

3) 02.03.2009 r. Skonsolidowany Raport Roczny 2008

4) 12.05.2009 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009

5) 20.08.2009 r. Skonsolidowany raport półroczny

7) 09.11.2009 r. Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2008

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4. Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tueuropa.pl.

Dowiedz się więcej na temat: zawiadomienie | walne zgromadzenie | R. | rezygnacja | Raport bieżący | 2009 r. | Europa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »