Reklama

MMPPL (MMP): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Multimedia Polska S.A. niniejszym przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opublikowanych w 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Multimedia Polska S.A informuje, iż wszystkie przedstawione w wykazie

informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.multimedia.pl

Raporty bieżące:

Grudzień

21.12.2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.

59/2010

plik PDF,

20 KB

21.12.2010 Przerwa w obradach NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2010 roku

58/2010

plik PDF,

12 KB

21.12.2010 Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2010 roku

57/2010

plik PDF,

49 KB

Listopad

29.11.2010 Tabele odsetkowe dla kolejnego okresu odsetkowego obligacji oznaczonych kodem PLMLMDP00031

56/2010

plik PDF,

29 KB

29.11.2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku

55/2010

plik PDF,

126 KB

23.11.2010 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku

54/2010

plik PDF,

84 KB

23.11.2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 20 grudnia 2010 roku

53/2010

plik PDF,

33 KB

08.11.2010 Nabycie przez Spółkę papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę zależną

52/2010

plik PDF,

22 KB

03.11.2010 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku

51/2010

plik PDF,

14 KB

03.11.2010 Zmiana terminu do zapoznawania się z dokumentacją łączeniową

50/2010

plik PDF,

22 KB

Październik

26.10.2010 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o.

49/2010

plik PDF,

22 KB

13.10.2010 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o.

48/2010

plik PDF,

21 KB

Wrzesień

29.09.2010 Zawiadomienie o zamiarze połączenia Multimedia Polska S.A. z Internet Solutions Sp. z o.o. wraz z opinią Zarządu Multimedia Polska S.A. w sprawie planowanego połączenia. Plan połączenia Spółek

47/2010

plik PDF,

3,5 MB

24.09.2010 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

46/2010

plik PDF,

22 KB

18.09.2010 Nabycie akcji własnych Emitenta

45/2010

plik PDF,

16 KB

07.09.2010 Przekroczenie liczby Akcji, którą Emitent zamierza nabyć w Wezwaniu

44/2010

plik PDF,

22 KB

07.09.2010 Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku przez Multimedia Polska S.A.

43/2010

plik PDF,

26 KB

06.09.2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 6 września 2010 r.

42/2010

plik PDF,

22 KB

06.09.2010 Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 6 września 2010 roku

41/2010

plik PDF,

57 KB

Sierpień

30.08.2010 Nabycie przez jednostkę zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę

40/2010

plik PDF,

23 KB

16.08.2010 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

39/2010

plik PDF,

21 KB

16.08.2010 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

38/2010

plik PDF,

21 KB

10.08.2010 Nabycie akcji własnych Emitenta. Zbycie akcji Emitenta przez osoby mające stały dostęp do informacji poufnych

37/2010

plik PDF,

26 KB

10.08.2010 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 6 września 2010 roku

36/2010

plik PDF,

46 KB

10.08.2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 6 września 2010 roku

35/2010

plik PDF,

36 KB

04.08.2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MMP001301115 spółki Multimedia Polska S.A.

34/2010

plik PDF,

15 KB

03.08.2010 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MMP001301115 spółki Multimedia Polska S.A.

33/2010

plik PDF,

14 KB

Lipiec

27.07.2010 Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku przez Multimedia Polska S.A.

32/2010

plik PDF,

23 KB

27.07.2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 27 lipca 2010 r.

31/2010

plik PDF,

21 KB

27.07.2010 Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 27 lipca 2010 roku

30/2010

plik PDF,

71 KB

20.07.2010 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Multimedia Polska S.A.

29/2010

plik PDF,

22 KB

13.07.2010 Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku przez Multimedia Polska S.A.

28/2010

plik PDF,

57 KB

13.07.2010 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A.

27/2010

plik PDF,

22 KB

07.07.2010 Stanowisko Zarządu Multimedia Polska S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2010 roku

26/2010

plik PDF,

23 KB

01.07.2010 Zbycie akcji Multimedia Polska S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

25/2010

plik PDF,

21 KB

01.07.2010 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2010 roku

24/2010

plik PDF,

54 KB

01.07.2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 27 lipca 2010 roku

23/2010

plik PDF,

33 KB

01.07.2010 Nabycie akcji własnych Emitenta

21/2010/K

plik PDF,

17 KB

Czerwiec

25.06.2010 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

22/2010,

plik PDF,

92 KB

23.06.2010 Nabycie akcji własnych Emitenta

21/2010,

plik PDF,

15 KB

02.06.2010 Stanowisko Zarządu Multimedia Polska S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 13 maja 2010 roku

20/2010,

plik PDF,

24 KB

Maj

31.05.2010 Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż acji Multimedia Polska S.A. ogłoszonego w dniu 13 maja 2010 roku

19/2010,

plik PDF,

45 KB

25.05.2010 Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. ogłoszonego w dniu 13 maja 2010 roku

18/2010,

plik PDF,

61 KB

13.05.2010 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

17/2010,

plik PDF,

66 KB

13.05.2010 Emisja obligacji. Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej

16/2010,

plik PDF,

36 KB

10.05.2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 10 maja 2010 roku

15/2010,

plik PDF,

27 KB

10.05.2010 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 10 maja 2010 roku

14/2010,

plik PDF,

198 KB

07.05.2010 Umowa kredytowa

13/2010,

plik PDF,

17 KB

Kwiecień

30.04.2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009

12/2010,

plik PDF,

31 KB

30.04.2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11/2010,

plik PDF,

20 KB

28.04.2010 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku

10/2010,

plik PDF,

14 KB

14.04.2010 Zawarcie umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji

9/2010,

plik PDF,

12 KB

14.04.2010 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2010 roku.

8/2010,

plik PDF,

169 KB

14.04.2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 10 maja 2010 roku

7/2010,

plik PDF,

38 KB

Styczeń

28.01.2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

6/2010,

plik PDF,

15 KB

28.01.2010 Zakończenie przydziału akcji Spółki uprawnionym pracownikom w ramach drugiej transzy Opcyjnego Programu Motywacyjnego. Zawarcie transakcji nabycia akcji Multimedia Polska S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych.

5/2010,

plik PDF,

25 KB

22.01.2010 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A.

4/2010,

plik PDF,

13 KB

16.01.2010 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A.

3/2010,

plik PDF,

16 KB

15.01.2010 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

2/2010,

plik PDF,

24 KB

06.01.2010 Nabycie akcji Multimedia Polska S.A. przez osobę zarządzającą

1/2010

[57/2009/K],

plik PDF,

23 KB

Raporty okresowe:

1. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 roku - 31 marca 2010 roku,

2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2010 roku - 6 maja 2010 roku,

7. Skonsolidowany raport za I półrocze 20010 roku - 31 sierpnia 2010 roku,

8. Jednostkowy raport za I półrocze 2010 roku - 31 sierpnia 2010 roku,

4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 roku - 9 listopada 2010 roku,

5. Skonsolidowany raport za rok 2009 - 30 kwietnia 2010 roku,

6. Jednostkowy raport za rok 2009 - 30 kwietnia 2010 roku.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Andrzej Rogowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Multimedia Polska S.A. | Multimedia Polska | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »