Reklama

EMCINSMED (EMC): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.

Jednocześnie Zarząd EMC instytut Medyczny SA informuje, iż wszystkie ww. informacje dostępne są na stronie internetowej spółki: www.emc-sa.pl

Raport nr 120/2011 - 21 grudnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 119/2011 - 12 grudnia 2011

Reklama

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 118/2011 - 8 grudnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 117/2011 - 7 grudnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 116/2011 - 2 grudnia 2011

Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G

Raport nr 115/2011 - 1 grudnia 2011

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 114/2011 - 29 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 113/2011 - 25 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 112/2011 - 25 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 111/2011 - 24 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 110/2011 - 18 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2011 (zawierający kwartalną informację finansową) - 14 listopada 2011 roku

Raport nr 109/2011 - 10 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 108/2011 - 9 listopada 2011

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 107/2011 - 2 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 106/2011 - 2 listopada 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 105/2011 - 26 października 2011

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 104/2011 - 25 października 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 103/2011 - 20 października 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 102/2011 K - 5 października 2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G - korekta

Raport nr 102/2011 - 5 października 2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G

Raport nr 101/2011 - 30 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 87/2011 K - 30 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola - korekta

Raport nr 100/2011 - 26 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 99/2011 - 19 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 98/2011 K - 15 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie - uzupełnienie

Raport nr 98/2011 - 14 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 97/2011 - 13 września 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2011 (zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe) - 31 sierpnia 2011 roku

Raport nr 96/2011 - 29 sierpnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 95/2011 - 23 sierpnia 2011

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport nr 94/2011 - 18 sierpnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 93/2011 - 12 sierpnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 92/2011 - 5 sierpnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 91/2011 - 4 sierpnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 90/2011 - 3 sierpnia 2011

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Raport nr 89/2011 - 25 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 88/2011 - 20 lipca 2011

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki

Raport nr 87/2011 - 19 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 86/2011 - 19 lipca 2011

Mechanizm ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G

Raport nr 85/2011 - 18 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 84/2011 - 15 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 83/2011 - 15 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 82/2011 - 11 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 81/2011 - 8 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 80/2011 - 7 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 79/2011 - 7 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 78/2011 - 5 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 77/2011 - 5 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 76/2011 - 4 lipca 2011

Informacja o podjętych krokach dot. redukcji kosztów

Raport nr 75/2011 - 1 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 74/2011 - 1 lipca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 73/2011 - 30 czerwca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 72/2011 - 22 czerwca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 71/2011 - 16 czerwca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 70/2011 - 9 czerwca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 69/2011 - 7 czerwca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 68/2011 - 27 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 67/2011 - 25 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 66/2011 - 23 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2011 (zawierający kwartalną informację finansową) - 16 maja 2010 roku

Raport nr 65/2011 - 16 maja 2011

Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po I kwartale 2011 roku

Raport nr 64/2011 - 11 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 63/2011 - 6 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 62/2011 - 5 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 61/2011 - 5 maja 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 60/2011 - 27 kwietnia 2011

Rejestracja papierów wartościowych Spółki EMC Instytut Medyczny SA w KDPW

Raport nr 59/2011 - 5 kwietnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 58/2011 - 1 kwietnia 2011

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną EMC Piaseczno sp. z o.o.

Raport nr 57/2011 - 1 kwietnia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 56/2011 - 30 marca 2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku

Raport nr 55/2011 - 30 marca 2011

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 r.

Raport nr 54/2011 - 29 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 53/2011 - 29 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 52/2011 - 28 marca 2011

Powołanie osoby zarządzającej

Raport nr 51/2011 - 28 marca 2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport nr 50/2011 - 28 marca 2011

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku aportu - spółka zależna Emitenta EMC Piaseczno sp. z o.o.

Raport nr 49/2011 - 22 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 48/2011 - 22 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 47/2011 - 22 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 46/2011 - 21 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Roczny raport jednostkowy za rok 2010 - 21 marca 2011

Roczny raport skonsolidowany za rok 2010 - 21 marca 2011

Raport nr 45/2011 - 18 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 43/2011K - 18 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach - korekta

Raport nr 44/2011 - 16 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 43/2011 - 16 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 42/2011 - 16 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 41/2011 - 14 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 40/2011 - 14 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 39/2011 - 14 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 38/2011K - 14 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. - korekta

Raport nr 38/2011 - 11 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 37/2011 - 11 marca 2011

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 36/2011 - 11 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 35/2011 - 4 marca 2011

Zawarcie znaczącej umowy przez Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 34/2011 - 3 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 33/2011 - 3 marca 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 32/2011 - 2 marca 2011

Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.

Raport nr 31/2011 - 2 marca 2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 30/2011 - 25 lutego 2011

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Raport nr 29/2011 - 15 lutego 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 28/2011 - 14 lutego 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 27/2011 - 8 lutego 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 26/2011 - 4 lutego 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 25/2011 - 4 lutego 2011

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 24/2011 - 2 lutego 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 23/2011 - 1 lutego 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 22/2011 - 1 lutego 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 21/2011 - 1 lutego 2011

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 20/2011 - 31 stycznia 2011

Utworzenie spółki zależnej od Emitenta - EMC Piaseczno sp z o.o.

Raport nr 19/2011 - 31 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 18/2011 - 25 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 17/2011 - 25 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 16/2011 - 25 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport nr 15/2011 - 24 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 14/2011 - 20 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 13/2011 - 20 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 12/2011 - 18 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 11/2011 - 18 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 10/2011 - 18 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 9/2011 - 17 stycznia 2011

Terminy raportów okresowych

Raport nr 8/2010 - 14 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 7/2011 - 13 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 6/2011 - 13 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 5/2011 - 11 stycznia 2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport nr 4/2011 - 11 stycznia 2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2011 roku

Raport nr 86/2010 Korekta - 7 stycznia 2011

Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. - Korekta

Raport nr 3/2011 - 11 stycznia 2011

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2011 r.

Raport nr 2/2011 - 10 stycznia 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 1/2011 - 5 stycznia 2011

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »