Reklama

EMCINSMED (EMC): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.

Jednocześnie Zarząd EMC instytut Medyczny SA informuje, iż wszystkie ww. informacje dostępne są na stronie internetowej spółki: www.emc-sa.pl.

Raport nr 120/2012 - 2012-12-20

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 119/2012 - 2012-12-19

Reklama

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 118/2012 - 2012-12-19

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 117/2012 - 2012-12-18

Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o.

Raport nr 116/2012 - 2012-12-17

Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 115/2012 - 2012-12-06

Zakończenie negocjacji

Raport nr 114/2012/K - 2012-11-27

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów - korekta

Raport nr 114/2012 - 2012-11-23

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 113/2012 - 2012-11-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 112/2012 - 2012-11-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 111/2012 - 2012-11-16

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 110/2012 - 2012-11-16

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 109/2012 - 2012-11-15

Zmiana znaczącej umowy inwestycyjnej z Miastem Katowice

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 2012-11-14

Raport nr 108/2012 - 2012-11-06

Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 107/2012 - 2012-10-31

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Raport nr 106/2012 - 2012-10-31

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 105/2012 - 2012-10-26

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 104/2012 - 2012-10-18

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport nr 103/2012 - 2012-10-17

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2012

Raport nr 102/2012 - 2012-10-17

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 101/2012 - 2012-10-09

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 100/2012 - 2012-09-26

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 99/2012 - 2012-09-26

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 98/2012 - 2012-09-12

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta EMC Silesia sp. z o.o.

Raport nr 97/2012 - 2012-09-12

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

Raport nr 96/2012/K - 2012-09-11

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA - korekta

Raport nr 96/2012 - 2012-09-10

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport nr 95/2012 - 2012-09-10

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 94/2012 - 2012-09-10

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 93/2012 - 2012-09-07

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 92/2012 - 2012-09-07

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 91/2012 - 2012-09-07

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 90/2012 - 2012-09-05

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 89/2012 - 2012-09-05

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 88/2012 - 2012-09-03

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 87/2012 - 2012-09-03

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 86/2012 - 2012-09-03

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 2012-08-31

Raport nr 85/2012 - 2012-08-30

Otrzymanie informacji o stanie zaangażowania Grupy PZU w akcje spółki EMC Instytut Medyczny SA

Raport nr 84/2012 - 2012-08-28

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 83/2012 - 2012-08-24

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 82/2012 - 2012-08-24

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 81/2012 - 2012-08-21

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G - uchwały GPW

Raport nr 80/2012 - 2012-08-16

Przyjęcie do depozytu akcji serii G - uchwała KDPW

Raport nr 79/2012 - 2012-08-13

Emisja obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA

Raport nr 78/2012 - 2012-08-09

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach nabycia i zbycia instrumentów finansowych

Raport nr 77/2012 - 2012-08-09

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport nr 76/2012 - 2012-08-08

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 75/2012 - 2012-08-08

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 74/2012 - 2012-08-08

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 73/2012 - 2012-08-08

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 72/2012 - 2012-08-03

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport nr 71/2012 - 2012-07-27

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 70/2012 - 2012-07-23

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 69/2012 - 2012-07-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 68/2012 - 2012-07-02

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 67/2012 - 2012-06-29

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 66/2012 - 2012-06-26

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 65/2012 - 2012-06-21

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 64/2012 - 2012-06-21

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 63/2012 - 2012-06-21

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 62/2012 - 2012-06-21

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 61/2012 - 2012-06-15

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 60/2012 - 2012-06-12

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 59/2012 - 2012-06-11

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 58/2012 - 2012-06-06

Zmiana umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Raport nr 57/2012 - 2012-06-06

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport nr 56/2012 - 2012-06-06

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku

Raport nr 55/2012 - 2012-06-06

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r.

Raport nr 54/2012 - 2012-06-01

Powołanie osoby zarządzającej

Raport nr 53/2012 - 2012-06-01

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 52/2012 - 2012-05-31

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 51/2012 - 2012-05-31

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 50/2012 - 2012-05-28

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 2012-05-15

Raport nr 49/2012 - 2012-05-10

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 48/2012 - 2012-05-02

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 47/2012 - 2012-05-02

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 46/2012 - 2012-05-02

Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 r. w zakresie informacji dotyczącej wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny SA

Raport nr 45/2012 - 2012-03-30

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 44/2012 - 2012-03-30

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 43/2012 - 2012-03-27

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 42/2012 - 2012-03-27

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2011 rok - 2012-03-20

Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2011 rok - 2012-03-20

Raport nr 41/2012 - 2012-03-20

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 40/2012 - 2012-03-20

Zmiana znaczącej umowy kredytowej

Raport nr 39/2012 - 2012-03-19

Treść tekstu jednolitego Statutu

Raport nr 37/2012/K - 2012-03-16

Zakończenie subskrypcji akcji serii G - korekta

Raport nr 38/2012 - 2012-03-14

Zmiana umowy znaczącej

Raport nr 37/2012 - 2012-03-14

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Raport nr 36/2012 - 2012-03-13

Wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu giełdowego

Raport nr 34/2012 - 2012-03-09

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 34/2012 - 2012-03-09

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Raport nr 33/2012 - 2012-03-07

Rejestracja PDA w depozycie i dopuszczenie PDA do obrotu na GPW

Raport nr 32/2012 - 2012-03-07

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 31/2012 - 2012-03-07

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 30/2012 - 2012-03-02

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 29/2012 - 2012-02-28

Przydział akcji serii G

Raport nr 28/2012 - 2012-02-24

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 27/2012 - 2012-02-24

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 26/2012 - 2012-02-21

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 25/2012 - 2012-02-15

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 24/2012 - 2012-02-15

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 23/2012 - 2012-02-09

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G

Raport nr 22/2012 - 2012-02-09

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 21/2012 - 2012-02-08

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 20/2012 - 2012-02-08

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 19/2012 - 2012-02-02

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 18/2012 - 2012-01-30

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 17/2012 - 2012-01-30

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 16/2012 - 2012-01-30

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 15/2012 - 2012-01-28

Wniosek o dofinansowanie inwestycji w Katowicach - rozbudowa Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II - Centrum Profilaktyki Starzenia - Centrum Badawczo-Rozwojowe

Raport nr 14/2012 - 2012-01-27

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 13/2012 - 2012-01-27

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 12/2012 - 2012-01-26

Terminy raportów okresowych

Raport nr 11/2012 - 2012-01-26

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

Raport nr 10/2012 - 2012-01-25

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 9/2012 - 2012-01-25

Inwestycja w Katowicach - rozbudowa Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II

Raport nr 8/2012 - 2012-01-24

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 7/2012 - 2012-01-24

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 6/2012 - 2012-01-24

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport nr 5/2012 - 2012-01-20

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 4/2012 - 2012-01-20

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 3/2012 - 2012-01-20

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 2/2012 - 2012-01-20

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 1/2012 - 2012-01-13

Zmiana harmonogramu Publicznej Oferty Akcji serii G
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »