Reklama

EMCINSMED (EMC): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.

Jednocześnie Zarząd EMC instytut Medyczny SA informuje, iż wszystkie ww. informacje dostępne są na stronie internetowej spółki: www.emc-sa.pl.

Raport nr 120/2013 - 2013-12-31

Zmiana umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia” w Kowarach z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Reklama

Raport nr 119/2013 - 2013-12-30

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 118/2013 - 2013-12-24

Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 117/2013 - 2013-12-23

Zawarcie znaczącej Umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie

Raport nr 116/2013 - 2013-12-20

Zawarcie umowy znaczącej – umowy dotyczącej potrącenia (kompensaty)

Raport nr 115/2013 - 2013-12-20

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej – Ramowej umowy pożyczki

Raport nr 114/2013 - 2013-12-20

Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o.

Raport nr 113/2013 - 2013-12-20

Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 112/2013 - 2013-12-19

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2013 roku

Raport nr 111/2013 - 2013-12-19

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r.

Raport nr 110/2013 - 2013-12-19

Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 109/2013 - 2013-12-19

Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H

Raport nr 108/2013 - 2013-12-13

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 107/2013 - 2013-12-12

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Raport nr 106/2013/K - 2013-11-29

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta

Raport nr 106/2013 - 2013-11-23

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 105/2013 - 2013-11-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 105/2013 - 2013-11-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 104/2013 - 2013-11-21

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 103/2013 - 2013-11-21

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2013 roku - 2013-11-18

Raport nr 102/2013 - 2013-11-13

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 101/2013 - 2013-11-13

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 100/2013 - 2013-10-30

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 99/2013 - 2013-10-18

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 98/2013 - 2013-10-10

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 97/2013 - 2013-10-10

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raport nr 96/2013 - 2013-10-02

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 95/2013 - 2013-10-02

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 94/2013 - 2013-10-02

Zawarcie ramowej umowy pożyczki

Raport nr 93/2013 - 2013-09-23

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 92/2013 - 2013-09-17

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Raport nr 91/2013 - 2013-09-17

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Raport nr 90/2013 - 2013-09-10

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 89/2013 - 2013-09-10

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Skonsolidowany raport półroczny Emitenta za pierwsze półrocze 2013 roku - 2013-08-30

Raport nr 88/2013 - 2013-08-28

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 87/2013 - 2013-08-28

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 86/2013 - 2013-08-27

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 83/2013/ K2013-08-23

Treść uchwał i przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. – korekta

Raport nr 83/2013 - 2013-08-23

Treść uchwał i przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. – korekta

Raport nr 85/2013 - 2013-08-21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku

Raport nr 84/2013 - 2013-08-21

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Raport nr 83/2013 - 2013-08-21

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Raport nr 82/2013 - 2013-08-19

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej

Raport nr 81/2013 - 2013-08-19

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 80/2013 - 2013-08-13

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 79/2013 - 2013-08-12

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza Spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 78/2013 - 2013-08-08

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 77/2013 - 2013-07-31

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad uchwały i zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 72/2013/KK 2013-07-30

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 72/2013 - 2013-07-30

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 72/2013/K2013-07-29

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 76/2013 - 2013-07-29

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 75/2013 - 2013-07-29

Pośrednie zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 74/2013 - 2013-07-29

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 73/2013 - 2013-07-29

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5%

Raport nr 72/2013 - 2013-07-26

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 69/2013/K2013-07-24

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 71/2013 - 2013-07-24

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 70/2013 - 2013-07-23

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 69/2013 - 2013-07-17

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – korekta

Raport nr 69/2013 - 2013-07-17

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 68/2013 - 2013-07-12

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport nr 67/2013 - 2013-07-03

Informacja o umowach znaczących zawartych przez "Zdrowie” sp. z o.o. w Kwidzynie

Raport nr 66/2013 - 2013-06-28

Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 65/2013 - 2013-06-28

Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 64/2013 - 2013-06-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 63/2013 - 2013-06-28

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 62/2013 - 2013-06-26

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku

Raport nr 61/2013 - 2013-06-26

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r.

Raport nr 60/2013 - 2013-06-24

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 59/2013 - 2013-06-21

Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 58/2013 - 2013-06-21

Pośrednie nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 57/2013 - 2013-06-18

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 56/2013 - 2013-06-14

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 55/2013 - 2013-06-07

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 54/2013 - 2013-06-05

Stanowisko Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki EMC Instytut Medyczny S.A. ogłoszonego przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. w dniu 28 maja 2013 roku

Raport nr 53/2013 - 2013-05-31

Zawarcie znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

Raport nr 52/2013 - 2013-05-29

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 51/2013 - 2013-05-28

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 50/2013 - 2013-05-28

Informacja dotycząca porozumienia w rozumieniu art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport nr 49/2013 - 2013-05-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 48/2013 - 2013-05-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 47/2013 - 2013-05-28

Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 46/2013 - 2013-05-28

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 45/2013 - 2013-05-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 44/2013 - 2013-05-28

Nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 43/2013 - 2013-05-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 42/2013 - 2013-05-28

Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 41/2013 - 2013-05-28

Pośrednie nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Raport nr 40/2013 - 2013-05-27

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 39/2013 - 2013-05-16

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki

Skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2013 roku - 2013-05-15

Raport nr 38/2013 - 2013-05-15

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 37/2013 - 2013-04-24

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 36/2013 - 2013-04-19

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Raport nr 35/2013 - 2013-04-19

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 34/2013 - 2013-04-19

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz” sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 33/2013 - 2013-04-18

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport nr 32/2013 - 2013-04-18

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 31/2013 - 2013-04-18

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 30/2013 - 2013-04-11

Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia” w Kowarach

Raport nr 29/2013 - 2013-03-25

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz” sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 28/2013 - 2013-03-25

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2012 rok - 2013-03-21

Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2012 rok - 2013-03-21

Raport nr 27/2013 - 2013-02-28

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 26/2013 - 2013-02-28

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 25/2013 - 2013-02-28

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 24/2013 - 2013-02-28

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 23/2013 - 2013-02-21

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed” sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 22/2013 - 2013-02-21

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed” sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 21/2013 - 2013-02-13

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz” sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 20/2013 - 2013-02-13

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola

Raport nr 19/2013 - 2013-02-12

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Raport nr 18/2013 - 2013-02-05

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 17/2013 - 2013-02-05

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz” sp. z o.o. w Świebodzicach

Raport nr 16/2013 - 2013-02-05

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 15/2013 - 2013-01-31

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 14/2013 - 2013-01-31

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 13/2013 - 2013-01-31

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Raport nr 12/2013 - 2013-01-31

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed” sp. z o.o. w Lubinie

Raport nr 11/2013 - 2013-01-31

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Kowarach

Raport nr 10/2013 - 2013-01-29

Umowa o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach

Raport nr 9/2013 - 2013-01-25

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport nr 8/2013 - 2013-01-25

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Raport nr 7/2013 - 2013-01-22

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport nr 6/2013 - 2013-01-16

Terminy raportów okresowych

Raport nr 5/2013 - 2013-01-16

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Raport nr 4/2013 - 2013-01-15

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Raport nr 3/2013 - 2013-01-07

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 2/2013 - 2013-01-07

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 1/2013 - 2013-01-02

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-28Krystyna Wider-PolochWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »