Reklama

BACD (BAC): wykaz informacji przekazywanych do publicznej widomości w roku 2011

Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Idea TFI SA na podstwie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2011. Jednocześnie Zarząd Idea TFI SA podaje, iż wymienione informacje przekazane w formie raportów bieżących i okresowych dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta, natomiast oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie emitenta - Złota 59, 00-120 Warszawa

RB 1/2011 przystąpienie do systemu ESPI 16-02-2011

RB 2/2011 zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A 16-02-2011

RB 3/2011 dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D oraz

praw do akcji serii D IDEA TFI S.A. oraz rejestracja akcji IDEA TFI S.A. w KDPW S.A. 17-02-2011

RB 4/2011 wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii D

IDEA TFI SA 21-02-2011

RB 5/2011 K korekta raportu bieżącego nr 4/2011 - błąd literowy 21-02-2011

RB 6/2011 rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Idea TFI SA 22-02-2011

RB 7/2011 zmiana Statutu Idea TFI SA 23-02-2011

RB 8/2011 informacja o niepublikowaniu raportu za IV kwartał 2010 roku 25-02-2011

RB 9/2011 rejestracja akcji IDEA TFI SA w KDPW 25-02-2011

RB 10/2011 wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA serii D oraz wprowadzenie do obrotu

giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D 01-03-2011

RB 11/2011 komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji 01-03-2011

RB 12/2011 transakcje dealera na akcjach Spółki 03-03-2011

RB 13/2011 uzupełnienie raportu nr 12/2011 o załącznik 03-03-2011

RB 14/2011 otrzymanie zawiadomienia na podstawie art.. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 03-03-2011

RB 15/2011 wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI SA na koniec lutego 2011 r. 07-03-2011

RB 16/2011 DM IDMSA będzie pełnił funkcję animatora dla akcji spółki 08-03-2011

RB 17/2011 transakcje dealera na akcjach Spółki 11-03-2011

RB 18/2011 transakcje animatora na akcjach Spółki 17-03-2011

RB 19/2011 terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. 18-03-2011

RB 20/2011 informacja w sprawie dywidendy za rok 2010 24-03-2011

RB 21/2011 transakcje animatora oraz dealera na akcjach Spółki 24-03-2011

RB 22/2011 ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA TFI SA

wraz z projektami uchwał 25-03-2011

RB 22/2011 K ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA TFI SA

wraz z projektami uchwał 10-05-2011

RB 23/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 30-03-2011

RB 24/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 04-04-2011

RB 25/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 04-04-2011

RB 26/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec marca 2011 r. 06-04-2011

RB 27/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 06-04-2011

RB 28/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 13-04-2011

RB 29/2011 Powołanie Zarządu IDEA TFI S.A. 19-04-2011

RB 30/2011 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA 20 kwietnia 2011 roku 20-04-2011

RB 31/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI S.A. 20-04-2011

RB 32/2011 Wypłata dywidendy 20-04-2011

RB 33/2011 Powołanie Rady Nadzorczej IDEA TFI S.A. 21-04-2011

RB 34/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 21-04-2011

RB 35/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 29-04-2011

RB 36/2011 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 29-04-2011

RB 37/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 04-05-2011

RB 38/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 11-05-2011

RB 39/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 18-05-2011

RB 40/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 26-05-2011

RB 41/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 01-06-2011

RB 42/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec kwietnia i maja 2011 r. 06-06-2011

RB 43/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 09-06-2011

RB 44/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 16-06-2011

RB 45/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 22-06-2011

RB 46/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 29-06-2011

RB 47/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 18-07-2011

RB 48/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 18-07-2011

RB 49/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-07-2011

RB 50/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 27-07-2011

RB 51/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 04-08-2011

RB 52/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec lipca 2011 r. 04-08-2011

RB 53/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 11-08-2011

RB 54/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 12-08-2011

RB 55/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 12-08-2011

RB 56/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 19-08-2011

RB 57/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 24-08-2011

RB 58/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 01-09-2011

RB 59/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-09-2011

RB 60/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec sierpnia 2011 r. 07-09-2011

RB 61/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 14-09-2011

RB 62/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 20-09-2011

RB 63/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-09-2011

RB 64/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 28-09-2011

RB 65/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-10-2011

RB 66/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec września 2011 r. 07-10-2011

RB 67/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 12-10-2011

RB 68/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 20-10-2011

RB 69/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 26-10-2011

RB 70/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 02-11-2011

RB 71/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec października 2011 r. 07-11-2011

RB 72/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 10-11-2011

RB 73/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 14-11-2011

RB 74/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 16-11-2011

RB 75/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 24-11-2011

RB 76/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 30-11-2011

RB 77/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-12-2011

RB 78/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec listopada 2011 r. 07-12-2011

RB 79/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 09-12-2011

RB 80/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 14-12-2011

RB 81/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 14-12-2011

RB 82/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-12-2011

RB 83/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 29-12-2011

Raport Data

Raport Roczny za 2010 r. 21-03-2011

Sprawozdanie za III Q 2011 14-11-2011
Piotr Kukowski - Prezes Zarządu
Tomasz Bogutyn - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | rok 2011

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »