Reklama

STARHEDGE (SHG): Wykaz raportów opublikowanych przez Hardex S.A. w 2011 roku

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działając na podstawie art. 65 Ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w 2011 roku.

Raporty te są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hardex.pl

Raporty bieżące:

1.2011-01-07

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem (1/2011)

2.2011-01-07

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (2/2011)

3.2011-01-13

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (3/2011)

4.2011-01-17

Aneks do umowy znaczącej (4/2011)

5.2011-01-20

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (5/2011)

6.2011-01-25

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (6/2011)

7.2011-01-26

Wykaz raportów opublikowanych przez Hardex S.A. w 2010 roku (7/2011)

8.2011-01-28

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (8/2011)

9.2011-02-03

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (9/2011)

10.2011-02-03

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (10/2011)

11.2011-02-10

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (11/2011)

12.2011-02-21

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (12/2011)

13.2011-02-24

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (13/2011)

14.2011-03-04

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (14/2011)

15.2011-03-10

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (15/2011)

16.2011-03-11

Transakcje walutowe typu forward (16/2011)

17.2011-03-17

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (17/2011)

18.2011-03-24

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (18/2011)

19.2011-03-31

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (19/2011)

20.2011-04-01

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (20/2011)

21.2011-04-07

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (21/2011)

22.2011-04-07

Umowa ramowa z Grupą Kapitałową Swedwood (22/2011)

23.2011-04-13

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Hardex S.A. oraz powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (23/2011)

24.2011-04-14

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (24/2011)

25.2011-04-21

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (25/2011)

26.2011-04-28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (26/2011)

27.2011-04-28

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (27/2011)

28.2011-04-29

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (28/2011)

29.2011-05-06

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (29/2011)

30.2011-05-13

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Hardex S.A. za 2011 r. (30/2011)

31.2011-05-18

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem (31/2011)

32.2011-05-19

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (32/2011)

33.2011-05-26

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (33/2011)

34.2011-05-26

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. (34/2011)

35.2011-05-26

Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. (35/2011)

36.2011-05-30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Hardex S.A. w dniu 25 maja 2011r. (36/2011)

37.2011-06-02

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (37/2011)

38.2011-06-03

Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Szczecin (38/2011)

39.2011-06-09

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (39/2011)

40.2011-06-09

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z kontrahentem (40/2011)

41.2011-06-16

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (41/2011)

42.2011-06-22

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Hardex S.A. (42/2011)

43.2011-06-24

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (43/2011)

44.2011-06-30

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (44/2011)

45.2011-07-07

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (45/2011)

46.2011-07-13

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (46/2011)

47.2011-07-14

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (47/2011)

48.2011-07-21

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (48/2011)

49.2011-07-28

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (49/2011)

50.2011-08-04

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (50/2011)

51.2011-08-10

Zawarcie umowy pożyczki (51/2011)

52.2011-08-11

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (52/2011)

53.2011-08-12

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (53/2011)

54.2011-08-19

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (54/2011)

55.2011-08-25

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (55/2011)

56.2011-08-25

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. w ramach zawartej umowy (56/2011)

57.2011-08-31

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (57/2011)

58.2011-09-08

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (58/2011)

59.2011-09-15

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (59/2011)

60.2011-09-21

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (60/2011)

61.2011-09-29

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (61/2011)

62.2011-10-06

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (62/2011)

63.2011-10-14

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (63/2011)

64.2011-10-17

Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. (64/2011)

65.2011-10-20

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (65/2011)

66.2011-10-26

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (66/2011)

67.2011-10-26

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (67/2011)

68.2011-10-27

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (68/2011)

69.2011-10-28

Zmiany w Zarządzie Hardex S.A. (69/2011)

70.2011-11-04

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (70/2011)

71.2011-11-09

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. w ramach zawartej umowy (71/2011)

72.2011-11-10

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (72/2011)

73.2011-11-16

Umowa sprzedaży energii elektrycznej (73/2011)

74.2011-11-18

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (74/2011)

75.2011-11-21

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Hardex S.A. (75/2011)

76.2011-11-22

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. (76/2011)

77.2011-11-22

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. (77/2011)

78.2011-11-24

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (78/2011)

79.2011-11-24

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Hardex S.A. w dniu 21 listopada 2011r. (79/2011)

80.2011-11-25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (80/2001)

81.2011-11-25

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (81/2011)

82.2011-12-01

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (82/2011)

83.2011-12-02

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (83/2011)

84.2011-12-02

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (84/2011)

85.2011-12-09

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (85/2011)

86.2011-12-16

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (86/2011)

87.2011-12-19

Wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Hardex S.A. dotyczący zgłoszenia projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku (87/2011)

88.2011-12-21

Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (88/2011)

89.2011-12-22

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. w dniu 21 grudnia 2011 roku (89/2011)

90.2011-12-22

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. (90/2011)

91.2011-12-22

Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (91/2011)

Raporty okresowe:

1.2011-03-21

Raport roczny za 2010

2.2011-05-16

Raport kwartalny za I kwartał 2011

3.2011-08-31

Raport półroczny za I półrocze 2011

4.2011-11-14

Raport kwartalny za III kwartał 2011

Podstawa prawna:

Art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Hardex SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »