Reklama

KBDOM (KBD): Wykonanie umowy inwestycyjnej z dnia 8 września 2011 roku - objęcie przez Slidellco Holdings Limited 553.031.382 akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zawarcie umowy sprzedaży 47.869 udziałów w spółce Korporacja Budowlana DOM sp. z o.o. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2012 roku, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 15 listopada 2011 roku nr 86/2011, Zarząd Spółki wydał 553.031.382 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki ("Akcje") spółce Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Slidellco"). Wydanie Akcji nastąpiło w wykonaniu praw do objęcia akcji Spółki z 553.031.382 warrantów subskrypcyjnych serii A, wydanych Slidellco w związku z umową inwestycyjną zawartą w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką i Slidellco, przy udziale "Derwent sp. z o.o." Marseille S.K.A. ("Derwent") ("Umowa Inwestycyjna"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 29 września 2011 roku nr 60/2011.

Reklama

Ponadto, w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka, jako kupujący, zawarła ze Slidellco, jako sprzedającym, umowę nabycia 47.869 udziałów ("Udziały") w Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("KB DOM") ("Umowa Nabycia Udziałów"), o wartości nominalnej 500 zł każdy Udział, stanowiących łącznie w dniu zawarcia Umowy Nabycia Udziałów 95,35 % kapitału zakładowego KB DOM, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 165.907.218,55 zł.

Zapłata przez Spółkę ceny sprzedaży za Udziały oraz pokrycie przez Slidellco wkładu na Akcje zostały dokonane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Slidellco. W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka oraz Slidellco zawarły umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Slidellco potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Slidellco z tytułu pokrycia wkładu na Akcje w kwocie 165.909.414,60 zł, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Spółki przysługującymi Slidellco w stosunku do Spółki w łącznej kwocie 165.909.414,60 zł, na które składają się:

(i)wierzytelność pieniężna w wysokości 165.907.218,55 zł tytułem zapłaty za Udziały nabyte na podstawie Umowy Nabycia Udziałów; oraz

(ii)wierzytelność pieniężna w wysokości 2.196,05 zł tytułem zapłaty reszty ceny sprzedaży za 2.335 udziałów w KB DOM, nabytych na podstawie Umowy Inwestycyjnej (tj. pozostała część wierzytelności przysługującej Slidellco wobec Spółki z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za 2.335 udziałów w KB DOM, niepotrącona na podstawie umowy potrącenia zawartej pomiędzy Spółką i Slidellco w dniu 8 września 2011 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 9 września 2011 roku nr 56/2011, z wierzytelnością pieniężną przysługującą Spółce wobec Slidellco z tytułu objęcia 26.968.618 akcji serii U w Spółce).

Zgodnie z Umową Nabycia Udziałów, przejście własności Udziałów na rzecz Spółki nastąpi w momencie zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Slidellco wskazanym przez Slidellco.

Umowa Nabycia Udziałów została uznana za umowę znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Sfinalizowanie procesu inwestycyjnego powoduje włączenie do Grupy TRION spółki KB DOM. Dzięki zakończeniu inwestycji w struktury Grupy TRION włączony został podmiot umożliwiający faktyczne rozpoczęcie operacyjnego procesu budowlanego i technologicznego. Podmiot ten posiada profesjonalnie zorganizowane budowlane procesy technologiczne oraz zakontraktowaną, dochodową wartość sprzedaży produktów budownictwa mieszkaniowego, mieszkań w segmencie standardu popularnego. KB DOM wykazuje aktualnie dużą aktywność jako ogniwo technologiczne w obszarze budowy domów jednorodzinnych oraz budownictwa wielorodzinnego w segmencie mieszkań popularnych -budownictwa komunalnego, charakteryzującego się obecnie wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania rynku mieszkaniowego w Polsce. Faktycznym potwierdzeniem tego jest obecnie generalne wykonawstwo przez Spółkę KB DOM projektów deweloperskich na terenie Polski północnej.

Dodatkowym atutem Spółki jest produkcja konstrukcyjna elementów budownictwa mieszkaniowego. Spółka prowadzi także produkcję oraz sprzedaż systemu elewacji wentylowanej, kostki brukowej oraz kompletnej gamy galanterii dla budownictwa drogowego, rur betonowych i żelbetowych, wpustów betonowych, płyt elewacyjnych w systemach T-Wall, Freysissol na wiadukty i mosty, a także elementów odwodnienia pasa drogowego. Spółka oferuje bardzo szeroki asortyment wysoko jakościowych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego tj. ściany, stropy, płyty elewacyjne i dekoracyjne, system elewacji wentylowanych, elementy małej architektury jak np. kostka drogowa, krawężniki, obrzeża, płyty parkingowe, elementy zabudowy skarp, ogrodzenia. Spółka posiada również dobrze rozwinięte kanały dystrybucji na duże inwestycje drogowe, jak np. na budowę Autostrady A1. W ofercie KB DOM znajdują się również wszechstronne produkty infrastruktury drogowej w tym zabudowy pasa drogowego m.in. takie jak elementy elewacyjne wiaduktów i mostów, filary pod ekrany akustyczne, elementy odwodnienia pasa drogowego, rury betonowe i żelbetowe, wpusty drogowe, płyty drogowe i tramwajowe, płyty YOMB, kilkanaście różnorodnych produktów odwodnienia. Spółka współpracuje również z wykonawcami rurociągów gazowych dostarczając obciążniki i inne wyroby betonowe. Z profilem Spółki KB DOM można zapoznać się na stronie www.kbdom.pl .

Wdrożona przez spółkę nowoczesna technologia prefabrykacji budynków wielorodzinnych w segmencie mieszkań popularnych, świadczenie usług generalnego wykonawstwa w zakresie prac budowlanych oraz posiadane przez KB DOM zakontraktowane projekty deweloperskie zwiększą dynamikę generowanych, operacyjnych przychodów Grupy TRION oraz usprawnią w ocenie Zarządu płynność struktury przepływów pieniężnych.
Stanisław Pieciukiewicz - Członek Zarządu
Teresa Konopka - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »